Brott och straff

Undrar du hur du gör en polisanmälan? Har du funderingar på var du vänder dig om du blivit utsatt för brott eller blivit vittne till ett brott. Undrar du vad medling är?

Tänk på att du som studerar alltid har möjlighet att vända dig till skolsköterskan, skolkuratorn eller studenthälsan.

Medling

Medling är ett möte mellan dig som begått ett brott och dig som har drabbats av brott. I mötet får ni båda komma till tals och lyssna på varandra. Ni träffas tillsammans med en neutral person som kallas medlare. Medlaren är med för att det ska bli ett bra möte där båda känner sig trygga. Man kan också ha en medling om du är i konflikt med någon i din närhet, till exempel en kompis eller någon som jobbar på din skola. Du kan ha blivit osams med någon och du vet inte hur du ska hantera det. För att det ska bli en medling behöver båda personerna vilja vara med. Det är alltid frivilligt. Innan man har medlingsmötet träffas var och en själv med medlaren för att prata om vad man vill ta upp. Man kan också ha med sig en person som stöd. Meningen med mötet är att du och den andra personen ska må bättre trots det som hänt.

Vill du veta mer kan du ringa till Växjö kommuns kontaktcenter på 0470-410 00 och be att få prata med någon i Öppenvård unga.


Utsatt för brott

Polisen

Har du blivit utsatt för ett brott bör du anmäla detta till polisen. På polisens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad som händer efter du har anmält ett brott.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa hur du ska göra när du anmäler ett brott.

Brottsofferjouren

Du kan kontakta Brottsofferjouren Länk till annan webbplats. om du vill ha någon att prata med när du blivit utsatt för brott.

RFSL Stödmottagning

Stödmottagningen Länk till annan webbplats. är en brottsofferjour speciellt för homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) . Om du exempelvis blivit utsatt för ett hatbrott kan du ringa eller maila till RFSL:s brottsofferjour för att få råd och stöd.

Brottsrummet

Brottsrummet Länk till annan webbplats. är en webbplats som ger dig fakta om brott och straff

Rättegångsskolan

Rättegångsskolan Länk till annan webbplats. är en film om hur rättegångar går till.

Särskild information för tjejer

Kvinnojouren Blenda i Växjö

Du kan kontakta Kvinnojoren Blenda Länk till annan webbplats. om du blivit utsatt för brott och behöver hjälp och stöd.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats. är en stödtelefon för dig som är utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss.

Särskild information för HBTQ

Transformering

Transformering Länk till annan webbplats. är en webbplats där RFSL Ungdom sätter kön och trans i fokus. Här hittar du transkalendern, information om trans, svar på vanliga frågor och en massa transkultur.

RFSL Ungdom

RFSL Ungdom Länk till annan webbplats. arbetar för unga hbtq-personers rätt och frihet att vara sig själva.

Senast uppdaterad: 5 juli 2024