Anhörig till person med missbruks-/beroendeproblematik

Har du någon i din närhet som missbrukar alkohol eller droger? Om du själv mår dåligt på grund av detta kan du få råd och stöd.

Som anhörig kan du träffa behandlare som stöttar dig genom samtal, antingen individuellt eller tillsammans med andra. Samtalen syftar till att ge dig möjlighet att förstå och hantera den situation som uppstår på grund av någon annans missbruk. Du får kunskaper om hur ett missbruk utvecklas och hur det påverkar alla runt omkring. Du får också stöd för att kunna sätta gränser och kunskap om hur du kan förbättra din livssituation på andra sätt. Alla samtal sker under sekretess

Vem kan få anhörigstöd?

Samtalsstöd med behandlare erbjuds till personer som är 20 år eller äldre och som är familj, släkt eller på annat sätt lever nära någon som missbrukar eller har missbrukat.

Hur får jag anhörigstöd?

Om du känner att du behöver stöd kontaktar du först en socialsekreterare på avdelning Vuxna. Du når dem genom att ringa kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00. Du blir kontaktad av en socialsekreterare och ni bokar ett möte då du får berätta om din situation. Om socialsekreteraren beslutar att du har rätt till anhörigstöd kommer du att få kontakt med en behandlare som hjälper dig.

Om du inte beviljas stöd kan du överklaga beslutet. Din socialsekreterare på avdelning Vuxna kan ge dig mer information om hur du överklagar.

Vad kostar det?

Anhörigstödet är kostnadsfritt.

Kontakter

 • Stöd och hjälp

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Obokade besök: Växjö kommuns kontaktcenter, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

  Bokade besök: Sandgärdsgatan 26 C, Växjö

  Övrigt

  Öppettider

  Kontaktcenter: Måndag-fredag, klockan 07.30-16.30

  Sandgärdsgatan: Måndag-torsdag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.30, fredag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.00

Senast uppdaterad: 6 december 2022