Enkät om anhörigstöd

Vad är viktigt för dig och vad vill du ha för typ av anhörigstöd?
Vi skulle vilja ha hjälp med att utveckla och förbättra anhörigstödet i Växjö kommun. Dina åsikter och förslag är viktiga för oss. Vi är därför tacksamma om du hjälpa oss med detta genom att fylla i enkäten.

Det är frivilligt att delta och du gör det anonymt. Om du ändå skulle vilja bli kontaktad av en anhörigkonsulent fyller du i namn och telefonnummer i enkäten. Om du istället själv vill ta en kontakt ringer du till Växjö kommuns kontaktcenter på telefonnummer 0470–410 00 och frågar efter Angelica, Jessica eller Ola.

Instruktioner för enkäten

På vissa frågor behöver du endast svara ja eller nej. På andra frågor vill vi att du markerar din ståndpunkt från 1–10, där 1 innebär ”inte intressant” och 10 innebär ”mycket intressant”.

Har anhörigstöd:
Har anhörigstöd:


Söker anhörigstöd:
Söker anhörigstöd:


Jag har en närstående med:
Jag har en närstående med:Jag som anhörig är:
Jag som anhörig är:

Tillgängligt stöd: Enskilda samtal
Enskilda samtal äger rum i en lugn enskild miljö med anhörigkonsulenten. Vi samtalar om din situation, bollar idéer och tankar som kommer upp under samtalet. Kan ge vägledning, hjälp med kontakter och även ge den information som skulle behövas. Det är kostnadsfritt.
Tillgängligt stöd: Enskilda samtal


Hur intressant är enskilda samtal för dig? (1 = inte alls intressant, 10 = väldigt intressant)
Hur intressant är enskilda samtal för dig? (1 = inte alls intressant, 10 = väldigt intressant)


Tillgängligt stöd: Gruppträffar
Gruppträffar kan exempelvis handla om att träffa andra som befinner sig i en liknande situation som du själv och utbyta erfarenheter. Gruppträffarna är kostnadsfria och skräddarsys efter dina önskemål och behov.
Tillgängligt stöd: Gruppträffar


Hur intressant är gruppträffar för dig? (1 = inte alls intressant, 10 = väldigt intressant)
Hur intressant är gruppträffar för dig? (1 = inte alls intressant, 10 = väldigt intressant)


Tillgängligt stöd: Cirklar med anhöriga
Cirklarna med anhöriga utgår efter ett tema eller en frågeställning som du och de övriga cirkeldeltagarna delar. (Om du har förslag på tema/frågeställningar får du gärna fylla i det längst ner på enkäten.)
Tillgängligt stöd: Cirklar med anhöriga


Hur intressant är cirklar med anhöriga för dig? (1 = inte alls intressant, 10 = väldigt intressant)
Hur intressant är cirklar med anhöriga för dig? (1 = inte alls intressant, 10 = väldigt intressant)


Tillgängligt stöd: Föreläsningar
Du kan delta i föreläsningar som hålls av någon som delar med sig av egna erfarenheter av att vara anhörig eller själv har någon form av en funktionsnedsättningeller sjukdom. (Om du själv eller någon du känner skulle vilja berätta om egna erfarenheter för att öka kunskapen, inspirera och stärka andra är du välkommen att anmäla intresse längst ner på enkäten.)
Tillgängligt stöd: Föreläsningar


Hur intressant är föreläsningar för dig? (1 = inte alls intressant, 10 = väldigt intressant)
Hur intressant är föreläsningar för dig? (1 = inte alls intressant, 10 = väldigt intressant)


Tillgängligt stöd: Familjedagar
Som stöd till barn med en funktionsnedsättning och deras familjer anordnas några gånger per år ”Familjedagar”. Där det erbjuds aktivitet för hela familjen. Det finns då möjlighet att träffa andra familjer som befinner sig i en liknade situation och man deltar i de olika aktiviteterna utifrån sina egna förutsättningar. Exempel på familjedag är bad i Annevik och skidåkning i Hanaslöv.
Tillgängligt stöd: Familjedagar


Hur intressanta är familjedagarna för dig? (1 = inte alls intressant, 10 = väldigt intressant)
Hur intressanta är familjedagarna för dig? (1 = inte alls intressant, 10 = väldigt intressant)


Digitalt anhörigstöd
Skulle ett digitalt anhörigstöd vara hjälpsamt för dig? Exempelvis kan du medverka i digitala träffar eller cirklar med andra anhöriga eller ha individuellt samtal med anhörigkonsulent via datorn.
Digitalt anhörigstöd


Hur intressant är digitalt anhörigstöd för dig? (1 = inte alls intressant, 10 = väldigt intressant)
Hur intressant är digitalt anhörigstöd för dig? (1 = inte alls intressant, 10 = väldigt intressant)
Jag önskar kontakt med anhörigkonsulent under dagtid:
Jag önskar kontakt med anhörigkonsulent under dagtid:Senast uppdaterad: 23 juni 2022