Vård och omsorg i livets slutskede

Den som vill vistas hemma under sin sista tid i livet kan erbjudas omsorg och vård av hemtjänsten och hemsjukvården.

I kommunens vårdteam arbetar sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterska. Vårdteamet tar vid behov även kontakt med läkare och sjukhusets rådgivningsteam som är ett stöd till hemsjukvården.

Särskilda platser

Det finns även särskilda platser inom kommunen som är avsedda för att skapa ett tryggt omhändertagande i livets slutskede. Dessa platser finns på Evelid i Växjö, där särskilt utbildad personal arbetar.

Senast uppdaterad: 23 juni 2022