E-tillsyn via trygghetskamera

E-tillsyn via trygghetskamera ger trygghet, tysta tillsyner och ostörd nattsömn. Genom trygghetskameran kan hemtjänsten se till dig på natten utan risk för att väcka och kanske oroa dig som sover.

E-tillsyn passar dig som bara behöver tillsyn. Du som även behöver annan hjälp får fysiska besök för de insatserna. Utifrån ditt behov gör du och din kontaktman upp en plan för hur din hjälp ska utformas.

Så går det till

Trygghetskameran monteras hemma hos dig så att din säng eller annan vald plats syns på bilden. Vid överenskommen tid aktiverar behöriga medarbetare trygghetskameran för att se att du befinner dig där du ska. Tillsynen tar cirka 30 sekunder.

Om du inte befinner dig där du ska, väntar medarbetaren en stund och gör sedan en ny tillsyn.

Om du fortfarande inte syns i bild, om något verkar ha hänt, eller om tekniken inte fungerar kommer medarbetarna och gör ett fysiskt besök.

Trygghetskameran används bara vid de tillfällen vi har kommit överens om. Övrig tid är trygghetskameran avstängd och kan inte användas.

Du ansöker själv om e-tillsyn

Du själv eller din företrädare ansöker om e-tillsyn, vilket innebär tillsyn via trygghetskamera. Ansökan ska helst vara skriftlig och på vår ansökningsblankett eller via vår e-tjänst.

Vilka tider e-tillsyn ska göras bestämmer du i samråd med handläggaren och skrivs in i din genomförandeplan av ansvarig hemvårdsgrupp.

Avgifter och kostnader

Taxan är densamma som annan hemtjänst.

Bra att veta:

  • Det är bara behöriga medarbetare som kan utföra tillsynen.
  • En lampa på trygghetskameran blinkar sakta, vilket indikerar att den har ström och fungerar som den ska.
  • Du kan själv se när kameran är igång, genom att lampan har ändrat hastighet och blinkar snabbare.
  • Inget bildmaterial spelas in eller sparas.
  • Alla e-tillsyner registreras där man kan se vem som har gjort tillsynen, när den gjordes och hur länge den varade.
  • Trygghetskameran fungerar i mörker så du behöver inte ha några extra lampor tända.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2018
Stöd och omsorg