Hjälpmedel

Det finns många olika hjälpmedel som gör vardagen enklare och säkrare. Om du har problem eller hinder i ditt dagliga liv är det möjligt att du kan få ett hjälpmedel förskrivet.

Växjö kommun har ansvaret för de flesta hjälpmedel till personer som är över 18 år och bor i Växjö kommun. Hjälpmedel ska förebygga, lindra eller kompensera för en funktionsnedsättning. Det finns många olika hjälpmedel och det är kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut som bedömer om och vilket hjälpmedel som du har rätt att få förskrivet.

Hur kan jag få hjälpmedel - förskrivningsprocess

Ring till kommunrehab via Växjö kommuns kontaktcenter. Du kan därefter bli kontaktad av en arbetsterapeut eller fysioterapeut som gör ett hembesök, bedömer ditt behov och beslutar om du är berättigad till en förskrivning av ett hjälpmedel.

Du kommer att få instruktioner, information och träning i att använda det. När behovet av ditt förskrivna hjälpmedel upphör, ska det återlämnas till Växjö kommun.

Vissa hjälpmedel förskrivs inte av kommunen utan dessa får du själv köpa. Det är till exempel hjälpmedel för påklädning, måltider och hygien. Vi tipsar dig då om vilka inköpsställen som finns.

Reparera eller lämna tillbaka hjälpmedel

Om ditt hjälpmedel behöver repareras eller om du vill lämna tillbaka ditt hjälpmedel, ska du kontakta kommunens hjälpmedelsverksamhet via Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller e-post info@vaxjo.se. Du kan också boka reparation via vår e-tjänst.

Boka reparation av hjälpmedel

Avgifter och kostnader

Du får betala en hemsjukvårdsavgift för utprovningen av hjälpmedel. Hur stor avgiften blir beror på din inkomst.

För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du av handläggaren. Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

Omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare kan lämna information om avgifter och hur du fyller i blanketten. Du når avgiftshandläggarna via Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller e-post info@vaxjo.se.

Fritt val av hjälpmedel - äga ditt hjälpmedel

Du som har ett långvarigt behov av hjälpmedel för att klara av din vardag har möjlighet att själv äga ditt hjälpmedel istället för att låna det.

Så köper du ditt hjälpmedel

Du får en rekvisition på ett bestämt belopp och en beskrivning av vilken funktion ditt hjälpmedel måste ha. Det är en arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska som bedömer om du har behov av hjälpmedel. De bedömer också om du har tillräcklig kännedom och erfarenhet om din egen funktionsnedsättning för att kunna göra ett bra val av hjälpmedel. Du måste också kunna använda ditt hjälpmedel utan risk för dig själv eller andra.

Du lämnar rekvisitionen till butiken som sedan skickar en faktura till kommunen. Om hjälpmedlet kostar mer än det belopp som står på rekvisitionen, får du själv stå för merkostnaden. Kostar det mindre går det överskjutande beloppet tillbaka till kommunen.

Därefter är det du som äger och ansvarar för hjälpmedlet.

När du köper hjälpmedel gäller konsumentköplagen. Det betyder att den som sålt eller tillverkat hjälpmedlet har ansvar för att åtgärda eventuella fel under garantitiden.

Service och underhåll av ditt eget hjälpmedel

Om ditt hjälpmedel behöver service och underhåll får du själv betala den kostnaden. För vissa mer avancerade hjälpmedel kan du få ekonomiskt stöd för service och underhåll.

När du får din rekvisition får du också besked om du kommer att få pengar för service och underhåll av ditt hjälpmedel.

Frågor

Har du frågor kan du ta kontakt med din arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast via Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller e-post info@vaxjo.se.

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 februari 2023