Hjälpmedel

Det finns många olika hjälpmedel som gör vardagen enklare och säkrare. Om du har problem eller hinder i ditt dagliga liv är det möjligt att du kan få ett hjälpmedel förskrivet.

Växjö kommun har ansvaret för de flesta hjälpmedel till personer som är över 18 år och bor i Växjö kommun.

Hjälpmedel ska förebygga, lindra eller kompensera för en funktionsnedsättning. Det finns många olika hjälpmedel.

  • För att underlätta vardagen finns det hjälpmedel som förhöjning av toalettstolen, rollator eller rullstol med mera.
  • Om du får vård och behandling i hemmet kan du behöva en höj- och sänkbar säng eller en personlyft.
  • Om du har förlorad en kroppsfunktion finns det redskap för att träna armar, ben eller överkroppen.

Så får du ett hjälpmedel

Ring till kommunrehab via Växjö kommuns kontaktcenter och berätta vad du behöver hjälp med, så får du hjälp eller blir lotsad rätt. Du får träffa en arbetsterapeut eller sjukgymnast som bedömer ditt behov och beslutar om du kan få låna hjälpmedel.

Om du får låna ett hjälpmedel provas det ut för just dig. Du får instruktioner, information och träning i att använda det.

Vissa hjälpmedel lånas inte ut av kommunen utan dessa får du själv köpa. Det är till exempel hjälpmedel för påklädning, måltider och hygien. Vi tipsar dig då om vilka inköpsställen som finns.

Reparation av hjälpmedel

Om ditt hjälpmedel behöver repareras eller om du vill lämna tillbaka ditt hjälpmedel, ska du kontakta Hjälpmedelscentrum via Växjö kommuns kontaktcenter.

Avgifter och kostnader

Du får betala en avgift för utprovningen av hjälpmedel. Hur stor avgiften blir beror på din inkomst.

För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du av handläggaren.

Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

Omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare kan lämna information om avgifter och hur du fyller i blanketten. Du når avgiftshandläggarna via Växjö kommuns kontaktcenter.

Hur behandlas mina uppgifter?

Växjö kommun följer gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter.

Läs mer om hur Växjö kommun behandlar dina personuppgifter efter dataskyddsförordningen (GDPR)öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2018
Stöd och omsorg