Rehabilitering

Rehabilitering är en form av träning för dig som har en funktionsnedsättning. Målet är att du ska kunna återfå din funktions- och aktivitetsförmåga så att du kan klara av din vardag och de sysslor du brukar göra.

Rehabiliteringen kan bestå av träning, rådgivning, handledning eller att prova ut olika former av hjälpmedel. Det är ofta hemtjänstpersonal eller en närstående som får instruktion om din träning och hjälper dig med den.

Om du behöver rehabilitering kan du ringa till kommunrehab via Växjö kommuns kontaktcenter. Du kan därefter bli kontaktad av arbetsterapeut eller fysioterapeut. De bedömer om du har behov av rehabilitering och i så fall på vilket sätt. Detta görs oftast genom ett hembesök.

Kommunrehabs rehabiliteringsinsatser sker i hemmet.

Avgifter och kostnader

Du betalar en hemsjukvårdsavgift för den hjälp du får. Avgiften ingår inte i Region Kronobergs högkostnadsskydd. Hur stor avgiften är beror på din inkomst och hur mycket hjälp du behöver.

För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in dina inkomstuppgifter på en särskild blankett.

Du får ett brev med ett beslut som talar om hur mycket din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 7 februari 2023