Cykla i Växjö

Det ska vara enkelt att ta sig fram med cykel i Växjö kommun. Det finns omkring 190 kilometer cykelväg i kommunen och det tar inte mer än 15 minuter att cykla fem kilometer. Ofta går det till och med snabbare.

Cykelvägnätet binder samman stora delar av staden. Det gör det snabbt och enkelt att ta cykeln till skolan eller jobbet. Nätet utvecklas och förbättras varje år. Nya sträckor tillkommer årligen och såväl framkomlighet som säkerhet och underlag förbättras kontinuerligt.

Målet för Växjö kommun, enligt transportplanen, är att öka andelen resor med cykel. För att kunna nå målet behöver det bli snabbare, enklare, bekvämare och mer trafiksäkert att cykla i kommunen.

Hyr en cykel

Du kan hyra en cykel över dagen. Kostnaden är 100 kronor och du kan välja mellan vanlig cykel, elcykel eller lastcykel. Du hämtar din hyrda cykel i cykelgaraget på Pär Lagerkvists plan i Växjö.

Cykeluthyrningen är ett samarbete mellan Växjö kommun, Växjö City och Rentabike.se.

Bokslut för cykel och kollektivtrafik 2023

Växjö kommun gör årligen ett bokslut för cykel och kollektivtrafik. I bokslutet finns en kortfattad beskrivning av vad som gjorts under året och hur dessa åtgärder har bidragit till den övergripande målsättningen för att utveckla främja kollektivtrafik och cyklingen i kommunen enligt målen.

Du hittar Bokslut för cykel och kollektivtrafik 2023 under rubriken Relaterade dokument.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024