Cykelpool

Under 2023 och 2024 pågår ett projekt där bostadsrättsföreningar och bostadsbolag får möjlighet att testa ha en cykelpool. Med en cykelpool har de boende tillgång till flera olika cyklar utan att behöva köpa egna. Det kan till exempel vara elcyklar och lastcyklar.

Syftet med projektet är att göra det lätt för bostadsrättsföreningar och bostadsbolag att skapa egna cykelpooler genom att de först får testa hur det fungerar i praktiken.

Vad är en cykelpool?

En cykelpool är en möjlighet att dela på en eller flera cyklar. Genom ett bokningssystem kan medlemmar boka tillgängliga cyklar. Med en cykelpool kan boende i ett hyreshus eller en bostadsrättsförening få tillgång till exempelvis last- och elcyklar utan att behöva köpa egna.

Bakgrund

Sedan 2019 har Växjöborna möjlighet att testa olika typer av cyklar genom Cykelbiblioteket i Växjö. Detta för att kunna upptäcka cykling på ett nytt sätt och hitta en cykeltyp som passar det individuella behovet.

En enkätundersökning visar att många skulle vilja ha tillgång till olika cykeltyper, till exempel en lastcykel, men att de tycker att de kostar mycket att köpa på egen hand. Därför vill vi ge bostadsrättsföreningar och bostadsbolag möjlighet att testa ha en cykelpool. Genom en cykelpool får medlemmarna tillgång till exempelvis last- och elcyklar utan att behöva köpa egna.

Senast uppdaterad: 24 maj 2023