Öpestorp 3:4

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Öpestorp 3:4 i Gemla.

Detaljplaneförslaget har varit utsänt för granskning från och med 2018-07-04 till och med 2018-09-16. Ärendet kommer lyftas i byggnadsnämnden 2018-12-12 för beslut om antagande.

Sammanfattning

Ett arbete pågår med att ta fram en detaljplan för bostäder på fastigheten i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Gemla-Öja. Syftet är att skapa fler bostäder i Gemla och på så sätt möjliggöra för fler att flytta till Gemla. Inom planområdet kommer även möjligheten för en förskola skapas då inga utbyggnadsmöjligheter finns vid nuvarande förskola.

Se mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2018
Trafik och stadsplanering