En detaljplan blir till

Processen för att ta fram en ny detaljplan sätts igång för att det finns en idé till hur ett visst område mark ska användas, till exempel till bostäder eller handel. Detaljplanen ska pröva om förslaget på hur marken ska användas är lämpligt.

Olika sätt för att ta fram en ny detaljplan

Det går att ta fram en ny detaljplan på flera olika sätt men det finns en särskild process som alla detaljplaner utgår från. Det betyder att varje detaljplan går igenom vissa steg. Där kan personer och myndigheter som berörs av detaljplanen lämna sina synpunkter för att kommunen ska få fram ett så bra underlag som möjligt till sitt beslut.

De vanligaste sätten för att ta fram en detaljplan kallas för standardförfarandet och det utökade förfarandet. Det finns även ett begränsat förfarande.

Vilket förfarande vi använder beror bland annat på hur stor betydelse vi tycker att planen har och intresse för allmänheten, men även hur mycket miljön kan påverkas om planen går igenom. 

Starta planeringsguiden för att se alla stegen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Trafik och stadsplanering