Grävtillstånd

Nu gäller nya regler och anvisningar för grävning i kommunal mark, arbete på väg och nyttjande av offentlig plats.

Tekniska nämnden har från och med 11.03.03 antagit nya bestämmelser rörande grävning i kommunal mark, arbete på väg och nyttjande av offentlig plats.

För att få gräva i kommunal mark krävs tillstånd. För att få utföra någon form av arbete på eller i anslutning till gator och vägar krävs att en trafikanordningsplan (TA-plan) tas fram och godkänns som visar hur trafiken ska ledas förbi arbetsplatsen. Både ansökan om grävtillstånd och inlämnande av trafikanordningsplan för godkännande kan göras kommunens webbplats

Senast uppdaterad: 8 mars 2022