Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nu startar bygget av Geometriparken

Under hösten kommer vi att bygga en ny stadsdelspark inom området Limnologen Syd på Teleborg i Växjö. Parken beräknas klar årsskiftet 2019/2020.

Geometriparken

Skiss av Geometriparken. Illustration av Lars Johansson.

Parken har fått namnet Geometriparken där inspiration har hämtats från olika geometriska former som varit traditionella gestaltningselement i äldre parker. Här får traditionella former ett nytt uttryck och blir både mötesplats, lekplats och ett större parkrum. Geometriparken blir en stadsdelspark som kommer att nyttjas både av de som bor i området Limnologen Syd men även av övriga delar av Teleborg.

Förutom parken kommer det även byggas en förskola och en lekplats på området. Lekplatsen och förskolan kommer att vara klar i början av 2019.

Bakgrund

Limnologen Syd är en del av stadsutvecklingsprojektet Välle Broar. Inom området Limnologen Syd pågår för närvarande byggnation av cirka 220 bostäder som kommer att färdigställas under 2018-2019. Ytterligare cirka 300 bostäder kommer att byggas inom området innan det är helt färdigt.

Mer information om stadsutvecklingsprojektet Välle broar

Senast uppdaterad: 8 mars 2022