Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Markanvisning till OBOS Kärnhem på stationsområdet

Idag skrev OBOS Kärnhem på ett markanvisningsavtal för de två kommande kvarteren på norra stationsområdet, väster om Växjös nya station och kommunhus. Slutgiltigt beslut om markanvisningen tas av kommunstyrelsen den 4 december.

Projekt: Växjö stationsområdeBeskrivning: Växjö stationsområde, bostäder, hotellBeställare: KommunledningsförvaltningenPlats: Växjö stationsområde

Bilden visar en tidig visionskiss på OBOS Kärnhems projekt på Norra stationsområdet. Illustration: Erseus Arkitekter AB.

OBOS Kärnhem planerar att bygga ett hotell med cirka 200 rum i västra kvarteret närmast Tegnér kyrkogården. I kvarteret närmast Växjös nya station och kommunhus planeras det för handel och konferens i bottenvåningen och cirka 70 lägenheter ovanpå. Bilden som presenteras här är en tidig vision och kommer att förändras efterhand som projektet växer fram. De båda kvarteren kommer att ha en gemensam källare med parkering för besökare och hyresgäster. Källaren kommer även att kopplas till källaren i kommunhuset. Behovet av fler hotellrum i centrum är stort och viktigt när det gäller både näringsliv och turism.

Vad händer nu?

Markanvisningen är den naturliga fortsättningen på den avsiktsförklaring som finns sedan tidigare mellan OBOS Kärnhem och Växjö kommun. Nu har OBOS Kärnhem 18 månader på sig att förhandla med kommunen om förutsättningarna för bygget, utveckla tankarna kring sitt projekt och presentera ett slutgiltigt förslag. Steget därpå är att genomföra försäljningen av marken.

Mer information om byggprojektet Växjö stationsområde.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022