Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun och Linnéuniversitetet tar tillsammans fram ny campusplan

Idag beslutade kommunstyrelsen om att påbörja en ny campusplan. Campusplanen, som är ett samarbete mellan Växjö kommun och Linnéuniversitetet, ska peka ut riktningen för den fortsätta utvecklingen av campus i Växjö.

- Växjö stad expanderar och Linnéuniversitetet är viktig för stadens tillväxt liksom att staden är viktig för universitetet. Växjö kommun kommer nu, tillsammans med Linnéuniversitetet, att ta fram en gemensam framtidsbild för ett växande campus i Växjö, säger Anna Tenje, kommunalråd (M).

Campusplanen, som ska vara klar under hösten 2020, ska ge riktning åt den fortsatta fysiska utvecklingen. Ett exempel skulle kunna vara att skapa nya mötesplatser eller extra satsningar på ett specifikt område.

- För oss är det viktigt att skapa attraktiva fysiska miljöer som stödjer kunskapsbildning för en hållbar framtid, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet. Med en uppdaterad framtidsbild och Växjös engagemang kan vi skapa en ännu mer attraktiv miljö för ett Linnéuniversitet verksamt mitt i samhället.

I projektet kommer man att ha dialog med såväl studenter och berörda verksamheter som med medarbetare på universitetet för att se bland annat vad de tycker att en bra fysisk kunskapsmiljö är. Man kommer även att ta in input nationellt och internationellt för att se hur andra campus arbetar.

Senast uppdaterad: 20 augusti 2019