Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Avsiktsförklaring mellan Växjö kommun och Skanska för utveckling av Bäckaslöv

Idag skrev Växjö kommun och Skanska under en avsiktsförklaring för en gemensam utveckling av fastigheten ”Bäckaslöv 1” till en ny attraktiv plats för rekreation-, kontors- och näringsverksamhet. Ett första steg är att lägga fast en gemensam målbild med fokus på hållbarhet och innehåll med konceptet ”Tillsammans Växjö”.

Fastigheten Bäckaslöv 1, som ligger vid Söderledens cirkulationsplats i Växjö, är en entré till den nya stadsdelen Bäckaslöv. Avsiktsförklaringen mellan kommunen och Skanska tog sitt avstamp i den markanvisningstävling som genomfördes under 2018–2019. Idag har Växjö kommun och Skanska haft en första workshop för utvecklingen av fastigheten tillsammans med Skanskas samarbetspartners Södra och Combitech. ”Tillsammans Växjö” bygger på att man med klimatneutralitet i fokus och i samverkan ska utveckla både den fysiska och digitala platsen där människans behov står i centrum.

- Nu är arbetet för ett modernt och hållbart Bäckaslöv verkligen igång. Vi hoppas att Växjö kommuns och Skanskas samarbete ska skapa en grund för kommande arbete i hela stadsdelen Bäckaslöv som kan leda till att stadsdelen kan utvecklas på ett nytt attraktivt sätt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tomten i Bäckaslöv har varit med som förslag för en eventuell placering av nya simhallen. Avsiktsförklaringen innebär därmed att kommunen lämnar platsen som alternativ för en ny simhall. Detaljplanen gör det möjligt att bygga lokaler för kontor, handel, kultur- och fritidsändamål på tomten. Innan innehållet bestäms ska parterna enas kring en gemensam målbild baserad på tävlingsbidraget ”Tillsammans Växjö” så att kommande byggnation håller en hög kvalitet kring hållbarhet och innehåll. En utgångspunkt för arbetet med stadsdelen Bäckaslöv är devisen ”Det nära livet”. Med ett blandat utbud av service, arbetsplatser och boende vill man skapa en levande stadsdel med korta avstånd.

- Att tillsammans med våra partners utforma en stadsdel från början med en så bred kompetens som vi samlat här ska bli mycket spännande, vi tror att framtiden skapas i branschöverskridande samverkan, det enda sättet att klara klimatneutralitetsmål och FN:s globala mål i Agenda 2030, säger Emma Hulth, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.

Det förberedande arbetet med att sätta innehållet för kommande verksamhet pågår till juni 2020. Målet är sedan att det ska övergå till ett utvecklingsavtal som tecknas mellan Skanska, Växjö kommun och andra samarbetspartners.

Om Bäckaslöv

Bäckaslöv är ett nytt bostadsområde i Växjö stad. Projektet är indelat i två etapper där första etappen redan pågår. Samarbetet med Skanska är starten på etapp 2. Bäckaslöv beräknas ha cirka 1 200 bostäder, kontor, handel och en ny grundskola för upp mot 1 000 elever när hela området är fullt utbyggt. Området sträcker sig mellan Södra Ringvägen ut till Norra Bergundasjön.

Mer information om området Bäckaslöv.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022