Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny gång- och cykelväg längs Nylandavägen

För ökad tillgänglighet kommer vi, i januari, att påbörja utbyggnaden av en ny gång- och cykelväg längs Nylandavägen. Gång- och cykelvägen kommer att sträcka sig från Öjabykrysset till Härlövsvägen.

Kommunens entreprenör Peab anläggning AB kommer att påbörja arbetena i januari och beräknas vara klara i juli 2020.

Under tiden som arbeten pågår kommer boende på Helgö att kunna nå sin fastighet. Trafiken på Nylandavägen kommer att regleras med trafikljus och minst en körbana kommer alltid att vara framkomlig.

Gång- och cykelvägen kommer att gå längs Nylandavägen, se kartan för aktuell sträcka.

Senast uppdaterad: 18 december 2019