Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Begränsad framkomlighet på Linnégatan

Tisdag 7 januari påbörjas arbetet med att formklippa lindarna på Linnégatan i Växjö. Arbetet beräknas ta runt fem veckor.

Trafik kan passera arbetsområdet men det kommer råda begränsad framkomlighet.

Trädbeskärningen kommer att börja nere vid Linnérondellen och fortsätter sedan uppåt, kvartersvis till korsningen Linnégatan - Norra Esplanaden. Totalt handlar det om cirka 100 träd som klipps för hand vartannat år. Flera av lindarna är över 100 år gamla.

Senast uppdaterad: 3 januari 2020