Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Väderskyddet över Växjös station och kommunhus tas ned

Väderskyddet som har skyddat Växjö station och kommunhus från väder och vind sedan i april 2019 kommer att börja tas ned med beräknad start fredagen den 20 mars.

- Nu när vi har en fasad på plats så är det dags att ta ned väderskyddet och fortsätta med arbetena inne i byggnaden, säger Monica Skagne, kommunchef.

Arbetet med att ta ned väderskyddet kommer att ta cirka 2 veckor och starta i väster. Väderskyddet har förutom att skyddat byggnaden från väder och vind dessutom bidragit till att arbetsmoment förenklats, att arbetsmaterial skyddats, bättre arbetsmiljön och att kvalitén på den färdiga byggnaden säkerställts.

- Väderskyddet har skyddat huset från exempelvis fukt men har också ökat säkerheten och arbetsmiljön för de som arbetar på platsen, säger Tony Söderena, projektchef på Vöfab.

Nya kommunhuset planeras vara klart våren 2021 medan stationen öppnar upp för resenärer efter sommaren 2021.

Senast uppdaterad: 17 mars 2020