Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny park i Växjö för aktivitet och rekreation

Torparängen, vid Teleborg i Växjö, har fått en ny park. I parken finns något för alla åldrar – en lekplats för de minsta, bollyta, klättervägg och basketplan för de unga och ett utegym för de vuxna. Parken är nu besiktigad och därmed är den öppen för besök.

- Målet har varit att skapa en naturskön park att både trivas och umgås i och som binder samman de fina naturmiljöer som finns i och runt Torparängen. Inte minst med det nya promenadstråket till Södra Bergundasjön, säger Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande.

Området har utvecklats genom att kommunen skapat en park med spår både från det gamla och nya odlingslandskapet. På Torparängen finns körsbärsträd, stengärdsgårdar och nya perennplanteringar. För de odlingssugna finns Londons koloniområde inom räckhåll.

- Tanken är att miljön också ska locka till längre vistelser och promenader i de strandnära skogsmiljöerna och med stora gröna ytor och sittplatser att mötas på. Parken kommer att bli en pärla för såväl nyinflyttade på Torparängen som boende på norra Teleborg, säger Kristina Thorvaldsson, projektledare på Växjö kommun.

Projekt: Torparängsparken TeleborgBeskrivning: Invigning Torparängsparken 2020-06-10Beställare: KommunledningsförvaltningenPlats: Torparängsparken Teleborg, Växjö
Senast uppdaterad: 11 juni 2020