Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö station och kommunhus får Miljöbyggnad guld

Växjö station och kommunhus är nu kvalificerat enligt certifieringen Miljöbyggnad guld. Det är den högsta miljöcertifieringen en byggnad kan få och ges till byggnader med uttalad miljöprofil.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader som används för att säkerställa kvalitén både i själva byggnationen och i driften av huset. Växjö station och kommunhus är nu preliminärklassat för den högsta nivån som är guld.

- Det här är ett bevis på Växjö kommuns högt ställda hållbarhetskrav på energieffektiva byggnader med låg klimatpåverkan. Vi ska vara stolta över att vi bygger i trä, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande och ordförande i den politiska styrgruppen för det nya station och kommunhuset.

Miljöbyggnad guld är en certifiering för de mest ambitiösa byggnaderna som har en hög miljöprofil. Växjö kommun har sedan tidigare krav på att alla nybyggnationer ska uppnå Miljöbyggnad silver, men i det här projektet har ambitionen från kommunen och Vöfab varit ännu högre.

- Vöfab har tillsammans med Skanska arbetat för den högsta miljöcertifieringen. Miljöbyggnad guld leder också till lägre driftskostnader och ger förutsättningar för en väldigt bra inomhusmiljö för de som jobbar och vistas i huset, säger Tony Söderena, projektledare för Växjö station och kommunhus.

För att nå Miljöbyggnad guld ställs krav på dagsljusinsläpp, radon, energiåtgång, fuktsäker byggnation, bra inneklimat och miljögodkända val av byggmaterial som till exempel trä. Allt detta uppnår nu Växjö station och kommunhus.

- Vi är glada och stolta över att en viktig milstolpe för projektet nu har uppnåtts. Vi är väldigt tacksamma över att viktiga frågor som hållbarhet och klimat är högt upp på agendan även för Vöfab och Växjö kommun, säger Hans-Fredrik Helldahl, distriktschef för Skanska i Kronobergs län.

När en byggnad får Miljöbyggnad guld ska certifieringen alltid följas upp och verifieras inom två år för att bli helt klar.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2020