Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nya parkeringsregler införs på Söder och Väster

Tekniska nämnden har beslutat att utöka parkeringszon 2 i stadsdelarna Söder och Väster. Det görs för att skapa en bättre trafikmiljö och förbättra framkomligheten. Den nya zonindelningen börjar gälla under hösten 2021.

Bakgrunden till beslutet är ett ökande problem med att allt fler väljer att parkera på gatorna på Söder och Väster. Båda områdena har en äldre gatustruktur med smala gator, avsaknad av trottoarer och en utformning som inte är anpassad för att många bilar parkeras på gatorna under längre tid.

- Vi har haft dialog om parkeringsproblemen med personer som bor, arbetar i eller besöker dessa stadsdelar och har nu beslutat om åtgärder för att skapa en bättre och säkrare trafikmiljö samtidigt som vi ökar framkomligheten och tillgängligheten, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Beslutet innebär att parkeringszon 2 gäller vardagar klockan 09.00.00-18.00 på berörda gator med tillåten uppställning 48 timmar och parkeringsförbud på den motsatta sidan. Under kvällar och helger kommer parkering vara avgiftsfri som i övriga zon 2.

Förändringen omfattar hela eller delar av följande gator på Söder:

 • Bäckaslövsvägen
 • Valhallagatan
 • Frejagatan
 • Friggagatan
 • Odingatan
 • Telestadsgatan
 • Skånegatan
 • Södergatan
 • Hallandsgatan
 • Värendsgatan
 • Skogsgatan

På Väster införs förändringen på hela eller delar av följande gator:

 • Seminarievägen
 • Vårvägen
 • Vintervägen
 • Ekelundsgatan
 • Falkgatan
 • Norra Ringvägen
 • Norra Doktorsgatan
 • Folkungagatan
 • Pilgatan
 • Viktor Rydbersgatan
 • Oskarsgatan
 • Vikingagatan
 • Lidhemsgatan
 • Anteliigatan
 • Skärvavägen

I samband utökade parkeringszoner införs också nytt parkeringsförbud på hela eller delar av:

 • Södra Ringvägen
 • Bergundavägen
 • Värendsgatan
 • Ringsbersgsvägen
 • Solbergsvägen
 • Flintvägen

Parkeringen kommer som för övriga kommunala platser att kunna betalas via parkeringsapp i första hand. Eventuellt kommer några parkeringsautomater att placeras på strategiska platser.

I beslutet ingår även att fortsätta utreda om en utökning av zon 2 även på Öster och Norr.

Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 25 februari 2021