Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ett steg närmare ny skola, idrottshall och bostäder på Hagavik

Idag godkände byggnadsnämnden detaljplanen för Hagavik, etapp 3. I området Hagavik i Växjö, planeras för bland annat ny högstadieskola, idrottshall och 150–300 nya bostäder.

Skissad karta över området. I högra delen ser man skolområdet och i väst bostäder.

Illustration över nya området

- Behovet av ny högstadieskola, idrottshall och nytt produktionskök i Växjö är stort. Med denna detaljplan skapar vi möjligheter som täcker samtliga dessa behov på ett bra sätt samtidigt som vi möter framtiden, säger Rickard Karlsson (L), byggnadsnämndens ordförande.

Hagavik, etapp 3 ligger på asfaltsupplaget mellan Hagavik och Östra lugnet i nordöstra delen av Växjö. Detaljplanen gör det nu möjligt att bygga ny skola, bostäder, idrottshall och kontor. Planen gör det även möjligt att utveckla naturområdet vid Hovs göl till ett rekreationsområde.

Detaljplan ska även slutligen antas i kommunfullmäktige i april 2021. (Uppdatering den 21 april: kommunfullmäktige antog planen den 20 april)

Ny högstadieskola

I den västra delen av området blir det en högstadieskola, årskurs 7–9, för 630 elever. I anslutning till skolan byggs även ett produktionskök med kapacitet för 3 000 portioner om dagen. Byggnationen av skolan med tillhörande ny idrottshall beräknas påbörjas i juni 2022 och planeras vara klar till höstterminens start 2024.

150–300 bostäder

Öster om skolområdet blir det ett bostadsområde med 150–300 bostäder, både i form av flerbostadshus i upp mot 4 våningar men också radhus. Bostäderna planeras byggas samtidigt som skolan.

Ny infrastruktur

Boende och besökare kommer att nå bostadsområdet via en ny gata som ansluts till Björnvägen via en ny cirkulationsplats. Längs Björnvägens södra sida planeras även för en ny gång- och cykelväg. Gator och cirkulationsplats planeras att börja byggas ut, som tidigast, i slutet av 2022.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022