Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Upphandling av kollektivtrafikfält på Sandsbrovägen och Linnégatan avbryts

Tekniska förvaltningen har beslutat att avbryta upphandlingen av kollektivtrafikfält på Sandsbrovägen och Linnégatan. Anledningen är att kostnaderna blir för höga.

Hösten 2020 beslutade kommunfullmäktige att godkänna tekniska nämndens investering på 20 miljoner kronor för att bygga kollektivtrafikfält på Sandsbrovägen och Linnégatan. Projektet skulle delfinansieras via bidrag från stadsmiljöavtalet och totalkostnaden beräknades till 34,5 miljoner kronor.

Beslutet innebar även att Växjö kommun skulle granska de anbud från entreprenörer som kom in och utvärdera dessa mot budget. Om beräknad totalkostnad baserat på anbud överskred budgeten skulle upphandlingen avbrytas.

- Vi har nu granskat de anbud som kommit in och kan konstatera att den sammanlagda kostnaden för projektet kommer överskrida den beslutade budgetkostnaden på 20 miljoner, vilket innebär att upphandlingen avbryts. Vi kommer nu att se över möjligheterna att bygga kollektivtrafikfältet på ett billigare sätt, säger Malin Engström, förvaltningschef, tekniska förvaltningen.

Bakgrund

Syftet med projektet är att få fler att åka buss genom att öka framkomligheten för kollektivtrafiken på Linnégatan och Sandsbrovägen. Projektet syftar även till att förbättra framkomligheten för utryckningsfordon och göra trafiksituationen säkrare för gående och cyklister.

Senast uppdaterad: 29 april 2021