Elsparkcyklarna bedöms omfattas av krav på tillstånd

Under helgen noterades att ett privat företag placerat ut elsparkcyklar i Växjö stad. Växjö kommun har efter helgens händelse haft en dialog med Polisen om vad som gäller för ianspråktagande av offentlig plats. Parterna har tillsammans konstaterat att agerandet kräver tillstånd enligt ordningslagen.

Växjö kommun har efter dialog med Polisen, som är tillståndsmyndighet, kommit till slutsatsen att bolagets ianspråktagande av offentligt plats faller in under ordningslagens krav på tillstånd. Kommunen kommer nu att hantera elsparkcyklarna likt parkeringslagstiftningen. Det innebär att felparkerade elsparkcyklar som står trafikfarligt eller är ett hinder för tillgängligheten på exempelvis gångbanor kommer omhändertas. Dessa kommer sedan att placeras på den kommunala uppställningsplatsen, där ägaren sedan får lösa ut dem.

- Att företaget placerat ut elsparkcyklarna utan dialog med kommunen är något vi ser väldigt negativt på. Växjö kommun har ett visst ansvar för att staden ska vara trygg och tillgänglig för alla. Vi anser att felparkerade elsparkcyklar påverkar tillgängligheten avsevärt. Vi är dessutom skyldiga att ta hand om allmänna platser som skräpats ned, säger Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande.

Tillstånd sökes hos Polisen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2021