Gångväg vid Trummen förbättras – begränsad framkomlighet

Måndag 10 januari inleder Växjö kommun ett förbättringsarbete på gångvägen i grus längs Trummens västra strand, mellan Sjöbågen och Teleborgs slott.

Gångvägen kommer vara avstängd i etapper fram till april och den intilliggande asfalterade gång- och cykelväg kommer under perioden trafikeras av arbetsfordon. Du kommer kunna röra dig fritt på den asfalterade gångvägen men Växjö kommun uppmanar cyklister och gångtrafikanter att vara observanta då arbetsfordonen kan göra det svårt att passera.

Arbetet görs för att förbättra gångvägens standard och tillgänglighet. Vägen kommer att höjas, mellan 5 och 50 centimeter, med nytt grus för att undvika att sträckan översvämmas från sjön. Vägen breddas också på kortare sträckor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2022