Nya lindar planteras längs Västra Esplanaden

I veckan påbörjas planteringen av de nya lindarna längs Västra Esplanaden. Tidigare i år togs flera träd ner av säkerhetsskäl eftersom de var i dåligt skick.

Under tiden träden planteras kommer det att vara begränsad framkomlighet längs Västra Esplanaden, men trafik ska kunna ta sig förbi arbetsområdet. Alla trafikanter uppmanas att vara uppmärksamma, följa hänvisningsskyltar och planera sin resa i god tid. Välj gärna annan väg om möjligt. Arbetet beräknas pågå från måndag 11 april till fredag 29 april.

När de nya lindarna planteras kommer de att få nya växtbäddar bestående av pimpstenssubstrat, vilket gör att träden får goda och rätta förutsättningar att både klara och etablera sig från start.

- Träd i staden är viktiga, så vi behöver alla hjälpas åt att ta hand om träden i våra alléer. Gå helst i mitten av alléerna och gena inte mellan träden. För då kan marken runt träden bli kompakterad vilket kan ge problem för träden i framtiden, säger Victor Stål, landskapsingenjör på Växjö kommun.

Senast uppdaterad: 11 april 2022