Parkeringshuset Fabriken börjar byggas – nuvarande parkeringsplatser begränsas

I mitten av april kommer arbetet påbörjas med att bygga ett parkeringshus vid kvarteret Fabriken, bakom polishuset. Det innebär att flera parkeringsplatser stängs av. Bilister hänvisas då till parkeringen vid Spetsamossen.

Under vecka 16 kommer halva parkeringen bakom polishuset att stängas av. Bilister hänvisas då till parkeringen vid Spetsamossen. I och med att det endast blir möjligt att parkera på halva parkeringsplatsen kommer det bara finnas en parkeringsautomat i området. Vi hänvisar till att betala parkeringsavgift via mobiltelefon (via parkeringsapp eller sms). Växjö kommun har avtal med Easy Park Länk till annan webbplats. och Parkster Länk till annan webbplats..

Från 1 augusti kommer parkeringsplatsen vid kvarteret Fabriken att stängas av helt för parkering, fram till att det nya parkeringshuset öppnar.

Under byggarbetet uppmanas cyklister och gående följa omledningsskyltar uppsatta i området.

Bakgrund

Kommunfullmäktige tog den 13 mars 2022 slutligt besked om byggnation av ett parkeringshus på kvarteret Fabriken i Växjö. Parkeringshuset planeras innehålla cirka 520 parkeringsplatser, inklusive platser för elbilar och cirka 100 platser för cyklar.

Senast uppdaterad: 13 april 2022