Byggnation av ny rondell vid Evedalsvägen

På tisdag 19 april, vecka 16, påbörjas arbetet med att bygga en ny rondell i korsningen Evedalsvägen/Björnvägen. Arbetet görs för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i området då trafiken på sikt väntas öka i och med nya bostadsområden på Hagavik.

Arbetet kommer att utföras i flera etapper. Bilister utmed Evedalsvägen kommer kunna ta sig förbi arbetsområdet, men med begränsad framkomlighet. Gång- och cykeltrafikanter uppmanas att följa omledningsskyltar på platsen.

Det kommer även byggas nya busshållplatser i anslutning till rondellen.

Arbetet beräknas vara klart under hösten 2022.

Senast uppdaterad: 14 april 2022