Fler cykelöverfarter och en ny station ger ökade möjligheter till hållbart resande

Under 2021 har Växjö station- och kommunhus öppnat och fler cykelöverfarter har byggts vilket gör att det finns goda möjligheter för ett fortsatt hållbart resande. Årets bokslut för cykel och kollektivtrafik är annars färgat av coronapandemin som bidrog till ett minskat resande med kollektivtrafiken och ett minskat cyklande.

Två nya cykelöverfarter har byggts under året. En cykelöverfart innebär att fordon har väjningsplikt till korsande cyklar. Under 2021 byggdes en cykelöverfart vid Lineborgsrondellen vid infarten till Lineborgsplan, och en längs med Bäckaslövsesplanaden. Totalt finns det nu 24 cykelöverfarter i Växjö stad. Under året som gått har också Växjö station- och kommunhus öppnat, och arbetet med att färdigställa det nya stationsområdet fortsätter med en ny bussgata söder om kommunhuset.

- Fler cykelöverfarter är planerade för de närmaste åren. Nu finns det totalt 24 st cykelöverfarter längs med de prioriterade huvudcykelnätet i staden, för att öka tydligheten och trafiksäkerheten som prioritera cykeltrafiken. Det gör det dessutom lättare för fler personer att välja dessa hållbara sätt att transportera sig. Bokslutet för cykel och kollektivtrafik visar framstegen för de hållbara transportsätten i Växjö kommun, säger trafiksamordnare Pär Wallin

Resandet har påverkats av pandemin

Coronapandemin har påverkat resandet med kollektivtrafiken hårt, med restriktioner om att undvika sociala kontakter, arbeta hemifrån och inte resa i onödan, allt för att inte sprida viruset. Pandemin har också påverkat antalet passerande cyklister vid de sex utsatta mätstationerna runt om i staden, vilken kan förklaras med att många arbetade eller studerade hemifrån.

Bakgrund

Växjö kommun arbetar aktivt och långsiktigt för att vara en bra cykelkommun där det även finns goda möjligheter att åka kollektivt. Det är viktig för att skapa en hållbar och attraktiv kommun. För att satsningarna på cykel och kollektivtrafik ska bli tydliga för alla har Växjö kommun sammanställt ett bokslut som ger en samlad bild av utvecklingen under året.

Mer information finns i bokslutet för cykel och kollektivtrafik 2021. , 3 MB.

Senast uppdaterad: 23 maj 2022