Bostäder börjar byggas på busstorget - hållplatser flyttas

Måndag den 8 augusti påbörjar OBOS Kärnhem sin byggnation av bostadshus på busstorget i Växjö. Detta innebär att de hållplatser som idag finns på platsen kommer att placeras på andra ställen på stationsområdet.

Information om ny placering av hållplatslägen finns på Länstrafiken Kronobergs webbplats. Länk till annan webbplats.

Påverkan under byggtiden

Resenärer uppmanas att följa omledningsskyltar och vara ute i god tid då det eventuellt krävs extra tidsåtgång för att ta sig fram.

Endast ett körfält kommer vara öppet runt byggarbetsplatsen, för Länstrafikens bussar och fordon med tillstånd.

Obos Kärnhem planerar vara klara med sin byggnation vintern 2024.

Senast uppdaterad: 1 augusti 2022