Pellagårdsvägen i Gemla stängs av

På grund av inkoppling av vatten och avlopp till det nya bostadsområdet Öpestorp i Gemla, kommer infarten till Pellagårdsvägen att stängas av under vecka 34.

Gående och cyklister utmed Gransholmsvägen kommer kunna passera fast med viss omledning.

Boende på Pellagårdsvägen kommer behöva parkera eventuella bilar ute på den ordinarie cykelbanan utmed Gransholmsvägen.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022