Ny områdespark ska byggas på Arenastaden

Arenastaden har med åren växt med nya bebyggelser, både idrottsanläggningar, arbetsplatser och bostäder. Nu kommer området även att få en helt ny områdespark som fått namnet Stig Svenssons park.

Illustrationsskiss över ny områdespark Arenastaden

Stig Svenssons park kommer att bli en central mötesplats som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Här kommer det finnas en mindre bollplan och en hinderbana. Det kommer bli en plats där väntande föräldrar och syskon kan samlas och aktivera sig, men även en plats där föreningsidrotten kan ha uppvärmning och träningar.

I parken kommer det även finnas en lekplats med något för alla åldrar. Den ska bli tillgänglig, belyst, med bland annat gunga, vattenlek och studsmatta. Vattenleken kan även användas för att fylla på sin vattenflaska.

- Vi vill att våra parker ska besökas av så många som möjligt och därför försöker vi alltid erbjuda ett varierat utbud av miljöer som dels bidrar till spontan aktivitet och rörelse, men som också ger rekreation. Arenastaden är en naturlig samlingsplats för idrottande barn, ungdomar och föräldrar därför känns det bra att vi nu får ett upplevelserikt parkområde här i Stig Svenssons park, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Arbetet med byggnation av parkerna påbörjas i augusti och beräknas vara klar till hösten/vintern 2022.

Mer information om vad som händer på Arenastaden.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022