Nu tar vi ett steg framåt i arbetet med simhallsbyggnaden vid Växjösjön

Arbetet med den nya simhallen som ska byggas på Bäckaslövsområdet är redan i gång – nu tar vi steg framåt för att utveckla nuvarande simhall till ett kulturellt besöksmål. Samhällsbyggnadsnämnden gav idag samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan för nuvarande simhall och området runtomkring.

Ambitionen är att bevara den kulturhistoriskt intressanta simhallsbyggnaden som vi har i dagsläget. Vi hoppas på att kunna ha en kulturinriktning för byggnaden och att det blir något för alla Växjöbor och besökare. Bland annat förs diskussioner med Regionteatern Blekinge Kronoberg om att ha deras verksamhet där. Den fysiska ändringen på insidan av nuvarande simhallsbyggnad kommer i gång när nya simhallen är invigd, fram till dess tittar vi på planer och möjligheter för platsen.

Vi vill också utveckla stadsparken runtomkring simhallen och Kampaängen med mer aktiviteter och möjlighet till service. En skiss över vad kommunen vill göra planeras vara klar i höst.

Syftet med den nya detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla området i den önskade inriktningen. Under planarbetet kommer vi att undersöka om det är lämpligt att använda området på det sätt som föreslås i uppdraget. Det är först när en ny detaljplan har antagits och fått laga kraft som nu gällande detaljplaner i området slutar att gälla.

Att ta fram den nya detaljplanen beräknas ta cirka tre till fem år. När vi har ett förslag till ny detaljplan kommer det att skickas ut för samråd. Under samrådet finns det möjlighet att tycka till om planförslaget. Eftersom arbetet tar flera år påbörjas det redan nu så att vi ska ha möjlighet att använda befintlig simhallsbyggnad till annan verksamhet när simverksamheten flyttar till Bäckaslöv.

Du kan följa arbetet med detaljplanen på vår webbplats

Senast uppdaterad: 30 maj 2024