Vi bygger cykelöverfarter och cykelpassager för en trygg och säker skolväg längs Björnvägen

Vecka 25 påbörjar vi arbetet med att göra gång- och cykelvägen säkrare för cyklister och gående längs Björnvägen. Gång och cykelvägen utmed Björnvägen kommer bli en viktig skolväg för eleverna till och från Hagavikskolan och kommer att säkras upp med cykelöverfarter, cykelpassager samt förbättrande skyltning, målning och belysning. Arbetet beräknas vara klart i mitten av augusti, innan terminsstarten på Hagavikskolan.

Påverkan på trafiken

I samband med byggnation kan det förekomma begränsad framkomlighet via Björnvägen och riksväg 23/27. Boende samt kunder och leverantörer till verksamheter kommer alltid att komma fram. Under vecka 32-33 kommer Hagaviksvägen att stängas av helt. Följ orange vägvisning på plats.

Senast uppdaterad: 10 juni 2024