Parkering

Välkommen att parkera och besöka Växjö centrum. Här finns cirka 2 500 parkeringsplatser som regleras med tid och avgift för att skapa god tillgänglighet.

Växjös kommunala parkeringsplatser som är avgiftsbelagda delas in i två zoner: Zon 1 är det mest centrala läget och högre taxa. Zon 2 innebär parkering strax utanför centrum till en lägre taxa.

Parkeringsplatser och zonindelning hittar du i Växjö kommuns parkeringskarta.

Avvikelser i tid, avgift och betalningssätt kan förekomma.

Var noga med att kontrollera skyltning på respektive parkeringsyta och gata. Observera att det gäller andra bestämmelser för parkering och avgifter i parkeringshus och på tomtmark i privat regi.

Utanför Zon 1 och Zon 2 där särskild skyltning inte finns får du parkera max 24 timmar i ett sträck på vardagar. Undantag gäller dag före söndag och helgdag, vilket innebär att du till exempel kan parkera från fredag till måndag.

Avgifter och tider 

Zon 1

18 kr/timme
Vardagar kl. 9.00-18.00
Lördagar kl. 9.00-12.00 (gäller även övriga dagar före helgdagar)
Söndagar gratis
Max parkeringstid 24 timmar

Zon 1 - Parkeringshus World Trade Center (plan 2)

Infart Södra Järnvägsgatan
18 kr/timme
Vardagar kl. 9.00-18.00
Lördagar kl. 9.00-12.00
Övrig tid 5 kr/timme
Max parkeringstid 24 timmar
Öppettider: Grindar/dörrar på plan 2 hålls öppna kl. 5.30-23.00. Övrig tid används PIN-kod som du får i samband med att du skriver ut kvitto.

Zon 2

5 kr/timme eller 30 kr/dygn
Vardagar kl. 9.00-18.00
Lördagar gratis (gäller även övriga dagar före helgdagar)
Söndagar gratis
Max parkeringstid 48 timmar alternativt 3 timmar.

Betalningssätt

Mynt och kontokort

Alla parkeringsautomater tar kontokort.
Alla parkeringsautomater tar mynt förutom parkeringshuset i World Trade Center där automaterna är biljettlösa. Här anger du ditt registreringsnummer i parkeringsautomaten och tiden du ska parkera samt betalar med kort. Framöver kan det även bli aktuellt med mobilbetalning i World Trade Center.

Mobil

Om du parkerar på kommunala parkeringsplatserer, gator och torg kan du betala parkeringsavgiften via din mobiltelefon (via P-App eller SMS). På parkeringsautomaterna finns anvisningar om hur du registrerar dig och betalar. 

Månadskort Zon 2 

Du kan köpa månadsskort som gäller en eller flera månader på valfri plats i zon 2. Du får dock parkera maximalt 48 timmar i följd. Månadskortet kostar 450 kronor per månad.
Observera att det inom zon 2 finns parkeringar där man endast får parkera 3 h. Månadskortet gäller, men man får endast stå angiven tid.
Företag och organisationer tecknar egna avtal med vald leverantör av p-app.
Från och med 1 september 2017 är det inte längre möjligt att köpa månadskort i Växjö kommuns entré på Västra Esplanaden 18.
För att förenkla och förbättra för kund köps och betalas månadskorten smidigast via p-app.
Tillsvidare går det även bra att köpa månadskort i automaten märkt Månadskort på Västra Esplanaden, mittemot kommunhuset. Detta köp kan dock endast göras för en månad.

Långtidsuppställning

Zon 2

Uppställning i max 7 avgiftsdygn är möjlig på Norrtullsparkeringen söder om Storgatan.

Parkeringshus World Trade Center

Uppställning i max 8 dygn är möjlig på plan 2. (Minimum 4 dygn á 150 kronor per dygn, därefter 50 kronor per dygn.)

Felanmälan

Vid felanmälan av parkeringsautomat, laddstolpar eller vid akuta parkeringsfrågor, ring 0470-77 49 00.

Text

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2018
Trafik och stadsplanering