Parkering

Välkommen att parkera och besöka Växjö centrum. Här finns cirka 2 500 parkeringsplatser som regleras med tid och avgift för att skapa god tillgänglighet.

Växjös kommunala parkeringsplatser som är avgiftsbelagda delas in i två zoner: Zon 1 är det mest centrala läget och högre taxa. Zon 2 innebär parkering strax utanför centrum till en lägre taxa.

Parkeringsplatser och zonindelning hittar du i Växjö kommuns parkeringskarta samt i kartan över de nya parkeringsautomaterna.

Avvikelser i tid, avgift och betalningssätt kan förekomma.

Var noga med att kontrollera skyltning på respektive parkeringsyta och gata. Observera att det gäller andra bestämmelser för parkering och avgifter i parkeringshus och på tomtmark i privat regi.

Utanför Zon 1 och Zon 2 där särskild skyltning inte finns får du parkera max 24 timmar i ett sträck på vardagar. Undantag gäller dag före söndag och helgdag, vilket innebär att du till exempel kan parkera från fredag till måndag.

Avgifter och tider 

Zon 1

18 kronor per timme
Vardagar klockan 9.00-18.00
Lördagar klockan 9.00-12.00 (gäller även övriga dagar före helgdagar)
Söndagar gratis
Max parkeringstid 24 timmar

Zon 1 - Parkeringshus World Trade Center (plan 2)

Infart Södra Järnvägsgatan
18 kronor per timme
Vardagar klockan 9.00-18.00
Lördagar klockan 9.00-12.00
Övrig tid 5 kronor per timme
Max parkeringstid 24 timmar
Öppettider: Grindar och dörrar på plan 2 hålls öppna klockan 5.30-23.00. Övrig tid används PIN-kod som du får i samband med att du skriver ut kvitto.

Zon 2

5 kronor per timme eller 30 kronor per dygn
Vardagar klockan. 9.00-18.00
Lördagar gratis (gäller även övriga dagar före helgdagar)
Söndagar gratis
Max parkeringstid 48 timmar alternativt 3 timmar.

Betalningssätt

Mynt och kontokort

Alla parkeringsautomater tar kontokort.
9 stycken parkeringsautomater tar mynt och kort. De är placerade vid publika besöksmål. Se mer i kartan över de nya parkeringsautomaterna.
Alla P-automater är biljettlösa. Du anger ditt registreringsnummer i parkeringsautomaten och tiden du ska parkera samt betalar.

Mobil

Om du parkerar på kommunala parkeringsplatser, gator och torg kan du betala parkeringsavgiften via din mobiltelefon (via P-App eller SMS).

Månadskort Zon 2 

Du kan köpa månadskort som gäller en eller flera månader på valfri plats i zon 2. Du får dock parkera maximalt 48 timmar i följd. Månadskortet kostar 450 kronor per månad.
Observera att det inom zon 2 finns parkeringar där man endast får parkera 3 h. Månadskortet gäller, men man får endast stå angiven tid.
Företag och organisationer tecknar egna avtal med vald leverantör av p-app.

För att förenkla och förbättra för kund köps och betalas månadskorten smidigast via p-app.

Långtidsuppställning

Zon 2

Uppställning i max 7 avgiftsdygn är möjlig på Norrtullsparkeringen söder om Storgatan.

Parkeringshus World Trade Center

Uppställning i max 8 dygn är möjlig på plan 2. (Minimum 4 dygn á 150 kronor per dygn, därefter 50 kronor per dygn.)

Felanmälan

Vid felanmälan av parkeringsautomat, laddstolpar eller vid akuta parkeringsfrågor, ring 0470-77 49 00.

Kan jag betala med mynt i era parkeringsautomater?

Du kan betala med mynt i alla våra automater utom den i parkeringshuset WTC, där betalar du med kort eller mobilen/app.

Kan jag betala parkeringsavgiften med min mobil?

Ja, det fungerar alldeles utmärkt. Växjö kommun har avtal med två leverantörer av p-appar så att du kan välja den som passar dig bäst: SMS Park och Parkster. Vid parkeringsautomaterna finns anvisningar om hur du laddar ner någon av p-apparna och hur du betalar din avgift.

Är det parkeringsavgift på lördagar?

I zon 2 är det avgiftsfritt hela lördagen, medan det i zon 1 är avgiftsfritt först efter klockan 12 på lördagar. Avgift zon 1 måndag till fredag klockan 9-18 och på lördagar klockan 9-12.

Avgift zon 2 måndag till fredag klockan 9-18 och avgiftsfritt på lördagar.

Är det möjligt att betala parkeringsavgift för en månad?

Du kan köpa månadskort som gäller en eller flera månader på valfri plats i zon 2. Du får dock parkera maximalt 48 timmar i följd. Månadskortet kostar 450 kronor per månad och köps smidigast via p-app.

Tillsvidare går det även bra att köpa månadskort i automaten märkt Månadskort på Västra Esplanaden, mittemot kommunhuset.

Varför tar det så lång tid att betala med kort i parkeringsautomaterna?

Det är en begränsad uppkoppling i automaterna som måste få kontakt med banken innan köp. Prova gärna att betala din parkeringsavgift med en p-app i mobilen istället, det går fortare.

Om jag ska ut och resa, var kan jag parkera?

Vi har två platser för långtidsparkering. På parkeringen bakom Strykjärnet (Norrtull södra) kan du parkera din bil under totalt nio dygn, varav sju dygn (vardagar) är avgiftsbelagd. I parkeringshuset WTC kan du parkera max åtta dygn.

Är alla parkeringar kommunala?

Nej, det finns privata aktörer i Växjö. Det är viktigt att läsa på skyltarna vad som gäller där du parkerar. Alla privata parkeringar ska skylta med namn och ett hänvisningsnummer.

Varför är P-skiva inget alternativ i Växjö?

P-skiva är ett bra hjälpmedel där kommuner och fastighetsägare inte har betalning för parkering, men samtidigt vill undvika uppställning längre tider. För Växjö kommuns del är P-skiva inget alternativ då zon 1 och zon 2 i centrum är avgiftsbelagda och hade endast varit möjlig att införa på de cirka 75 befintliga korttidsparkeringar utan avgift som finns idag. Övervakning sker även på dessa platser, vilket gör att angivna tider efterlevs. Så behovet av P-skiva för dessa korttidsparkeringar bedöms inte finnas.

Varför fungerar inte kommunens laddstolpar?

Växjö kommuns tolv laddstolpar vid Norrtull, Kvarteret Fabriken (polishuset) och Järnvägsparkeringen är tillfälligt avstängda. Beslutet togs i samförstånd mellan Växjö kommun, Elsäkerhetsverket, Växjö Energi och leverantören av laddstolparna. Detta eftersom jordfelsbrytarna som finns under marken inte uppfyller säkerhetskraven. Laddstolparna har aldrig varit en risk för brukarna, utan avstängningen är en försiktighetsåtgärd då skador på publika elanläggningar alltid prioriteras högt.

Det pågår arbete med att bygga om laddstolparna. Under tiden hänvisar vi till de sju kommunala laddplatserna som finns i parkeringshuset WTC.

Vem tar jag kontakt med om jag får problem?

Ta kontakt med Växjö kommun på telefonnummer 0470-410 00 så hjälper vi dig.

Vad kostar det om jag får en parkeringsanmärkning?

Om du inte har betalt din parkeringsavgift eller är uppställd mot färdriktningen är beloppet 400 kronor. Parkerar du för nära ett övergångställe eller korsning kostar det 800 kronor. Står du på en handikapparkering utan att ha giltigt tillstånd får du betala 1000 kronor.

Om jag fått en p-anmärkning, hur motsätter jag mig den?

Det gör du via polisen. Lättast är att gå in på polisens hemsida och skriva i sökfältet ”bestridande av parkeringsanmärkning”.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2020
Trafik och stadsplanering