Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Braås

Det har funnits en efterfrågan på villatomter i Braås och nu påbörjar vi arbetet med att i en första etapp förbereda för nio villatomter och två kvarter för flerbostadshus vid sjön Örkens västra sida, vid Carl Linhells väg.

För att förbereda för de nya villatomterna kommer vi att bygga ut vatten- och avloppsnätet samt anlägga nya gator. Arbetet kommer att börja i slutet av november och pågå fram till sommaren 2020. Försäljning av villatomterna förväntas påbörjas under hösten 2020.

Vad händer nu?

Arbete pågår med att borra och spränga berg i området. Arbetet sker dagtid klockan 07.00-16.00.

Påverkan under byggtiden

Under tiden som arbetet pågår kommer det att bli begränsad framkomlighet på smalspåret vid byggområdet men gående och cyklister kommer att kunna passera. Följ våra omledningsskyltar som visar alternativ väg.

Buller från sprängning och krossning förekommer. Dessa arbeten kommer att pågå till och från under byggtiden. Arbetet utförs under dagtid.

I samband med arbetet med vattenledningar, behöver vi tillfälligt stänga av vattnet i Böksholm vid några tillfällen. När vi vet mer om tidpunkt skickar vi sms med information till berörda fastighetsägare.

Arbetsområdet

Arbeten kommer att pågå i det inringade området på kartan nedan.

Om tomterna

I en första etapp blir nio tomter och kvarteren för flerbostadshus tillgängliga. Här
kommer det att bli attraktiva boenden i ett sjönära läge. Villatomterna kommer att säljas
via den kommunala tomtkön under 2020. Läs mer om tomtkön på www.vaxjo.se/villatomter.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2020
Trafik och stadsplanering