Följ arbetet med Växjö station och kommunhus

Här kan du följa arbetet med Växjö station och kommunhus.

Augusti, 2020

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: interiörBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Glaspartier i atriet

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: interiörBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö
Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: interiörBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Pentry, plan 7

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: interiörBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Plan 7, matsal

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: interiörBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Ingång åt öster

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: interiörBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Exteriört södersidan

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: interiörBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Golvet på plan 3

Plan 4

Takterass på Växjö station och kommunhus

Takterassen på nya Växjö station och kommunhus, med utsikt mot domkyrkan

Matsal på plan 7 i nya kommunhuset med utsikt mot domkyrkan

Matsal på plan 7, vy mot domkyrkan

Mötesrum i nya kommunhuset

Mötesrum på plan 7

Bild inne i Växjö station och kommunhus på Atriet plan 2

Atriet, plan 2

Plan 2 i det nya Växjö station och kommunhus

Plan 2, norra entrén till höger i bild

Plan 3 inne i Växjö station och kommunhusationsområdet i Växjö

Plan 3

Väggar på plan 3 i nya Växjö station och kommunhus

Väggar på plan 3

Korridor på plan 4 i nya Växjö station och kommunhus

Plan 4

Korridor i nya Växjö station och kommunhuset, utsikt mot norr

Korridor och utsikt mot norr och tågspåren

Ljudabsorberande plattor

Ljudabsorberande plattor ska minska störande ljud i nya kommunhuset

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Golvet på takterrassen är lagt

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Interntrappan

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Atriet

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö
Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Utskjutande undertak på fasaden

Träundertaken börjar komma på plats

Rulltrappan som förbinder plan 2-3 för tågresenärer och invånare på plats

Bild på rulltrappan

Rulltrapporna monteras

Träväggen på terassen

Interntrappan inglasad

Plan 3 med parkett i korridor och matta i mötesrummen

Fasaden

Mötesrum plan 3

Pentry, plan 3

Mötesrum plan 3

Terass plan 7

Köket på plan 7

Fasaden

Atriet

Atriet

Matsalen på plan 7

Toalett

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Glaspartier/väggar till mötesrummen på plan 3 håller på att monteras

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Östra ingången plan 2

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Träfasaden utsidan plan 2

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Handfat till plan 3

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö
Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö
Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Heltäckningsmatta på plan 4

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö
Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Heltäckningsmattan till plan 4

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö
Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Arbete med att ta ned det sista av väderskyddet

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Utsikt från plan 4

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Förbereder flytspackel i östra delen på plan 3.

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Pentry i anslutning till konferenslokalerna på plan 3

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Plan 3

Väderskyddet på väg ned

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö
Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Fasaden

Bild på parketten

Nu har vi börjat lägga parketten på plan 3 i konferensdelen

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Målade innerväggar

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Målade innerväggar

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Arbete med solcellerna på taket. Solcellerytan blir 570 m2

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö
Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Målning pågår just nu i huset

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Trappa inne i kommunhusets delar

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Plan 2

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Nylagt betonggolv i atriet

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Montering av fästen för solceller på plan 7 pågår

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Plan 2

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Screentryckglaset på fasaden mellan plan 2 och 3 sätts på plats.

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Taket

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö
Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältetBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Nu påbörjas arbetet med golven på plan 3-7. På bilden: Inplastning och uppvärmning av västra delen av huset inför flytspackling på golven.

Om arbetet med golvet

Ovanpå träbjälklaget läggs först en ljuddämpande "matta" som är cirka 15-20 mm tjock. Nästa lager är så kallad flytspackling och för att flytspacklet ska torka och trästommen inte bli fuktig plastas, den del av huset där flytspackling ska ske, in och värms upp.
Slutligen läggs golvytskiktet, antingen heltäckningsmatta eller parkett, på det torra flytspacklet.

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Hela trästommen är nu monterad och Skanska håller på att sätta upp reglar och innerväggar.

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Del av konstnären Satu-Minna Suorajärvis verk Sky Diving

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Fasaden åt söder

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Arbete med fasaden

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Träfasaden mot öster

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Plan 7, mot norr

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Dekorglas södra fasaden

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Första montage av dekorglas på den sluttande fasaden mot norr. En kran med stora sugproppar lyfter glaset på plats.

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Samtalsrum på plan 4

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Taket

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Plan 7

Bild på plan 5 med trästomme

Plan 5

Bild på fasaden med fasadglas
Bild på trästommen
Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Vecka 45, nådde vi högsta punkten på stommen. Denna vecka kommer takstommen att färdigställas och sedan har vi en fullständig trästomme till Växjö station och kommunhus.

Bild på fasaden med en ställning framför

Den lutande norra fasaden räknas som tak och därför har vi ett tätt glastaksystem här som monteras med hjälp av fasadklättare. På denna sidan sätts inga dekorglas framför själva fönsterglasen utan bara framför det träfärgade/beige glaset mellan fönstren.

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Plan 7

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö
Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Arbete med plan 7 i etapp 3 pågår

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Plan 2, vid östra entrén

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Hiss på plan 7

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Fasadglas

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö
Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Trappan vid östra entrén

Arbete med plan 7 har startat.

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Första dekorglasen är monterade på västra fasaden

Först monteras infästningar på väggen som dekorglasen ska hängas upp i. Dekorglasen har förborrade hål i hörnen som de sedan hängs upp i och skruvas fast.

Se film om hur fasaden kommer att bli här.

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö
Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Första dekorglaset är provmonterat på västra fasaden.

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Markplan

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Trappa upp till kommunhus-delen

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö
Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Plan 7

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Plan 6

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Plan 3

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö
Bild på person i gul reflexväst och hjälm som fäster sugpropp på ett stort fönster.

Montering av innerfönster på västra fasaden. De fäster fyra stora sugproppar på glasskivan och sedan lyfts hela partiet upp till fasadklättrarens plattform för montage i fasaden. Just detta glaspartiet väger 122 kg.

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Etapp 3

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Del av Vardagsrummet

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Arbetet med etapp 3 är påbörjat.

Bild på fasaden med fönster.

Södra fasaden

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Plan 7

Bild på takbjälkar i trä

Plan 7

Bild på trästomme och påbörjan på etapp 3

Montage av pelare och trappa i etapp 3 (öster)

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö
Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Fönster på plan 3

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Arbetet med taket på etapp 2

Projekt: Växjö station och kommunhusBeskrivning: inifrån tältet, montering av trästommeBeställare: kommunledningsförvaltningenPlats: stationsområdet i Växjö

Väggar till toaletter och mötesrum

Bild på trästomme
Bild på betongtrapphus

Betongtrapphus i etapp 3 är uppbyggd till plan 3

Bild på ett trapphus i betong

Arbetet med trapphus i del 3 pågår.

Bild på trästommen
Plan 7 sett från ovan. Golv och stomme i trä med byggarbetare som arbetar.

Etapp 2, plan 7 sett från taket

Grunden till fasaden är påbörjat. Fasaden är i vitt. Byggställning framför.

Fasaden på södersidan

Bild på trästomme upp till 6 våningar.

Etapp 2, byggt upp till plan 6

Trästomme under ett väderskydd, påbörjat etapp 2

Påbörjat montage av trästommen på del 2 (mittendelen av huset).

Husvägg i trä.

Nu har vi satt upp väggar på den sluttande norra fasaden

Inne i ett trähus som håller på att byggas. Väggar och stomme i trä.
Trästomme under ett väderskydd och fasaden på vit hus i puts.
Första fasaddelen sätts på plats på den sluttande norra fasaden. ”Fasadklättrare” hjälper till med att sätta upp utfackningsväggarna på södersidan.

Första fasaddelen sätts på plats på den sluttande norra fasaden. ”Fasadklättrare” hjälper till med att sätta upp utfackningsväggarna på södersidan.

Trästomme under ett väderskydd

Foto: Ronald Cruz, Sweco

Trätak under ett väderskydd

Foto: Ronald Cruz, Sweco

Trästomme under ett väderskydd
Stomme i trä. Orangea lyftkranar och en person i reflexväst

Vi har börjat enkla väggar på plan 3

Trästommen, i etapp 1 är nu uppbyggd till och med plan 5 och vi har påbörjat arbetet med plan 6.

Trästomme med fyra våningar under ett väderskydd

Plan 4

Stomme, pelare och bjälklag i trä byggs upp runt trapphuset i betong.

I bärverket, det vill säga stomme, balkar och pelare, används limträ. I bjälklaget, som läggs på limträbalkarna, används korslimmat trä.

Trästomme med tre våningar under ett väderskydd
Trästomme med tre våningar under ett väderskydd

Plan 4

Trästomme med två våningar under ett väderskydd

Plan 3

Trästomme under ett väderskydd. Bilden är på detaljerna

Detaljer balkarna

Källarplan

Målning inne i källaren påbörjad.

Väderskyddet skyddar inte bara träkonstruktioner, material, människor och utomhusarbeten – det bidrar också till att vi kan utföra arbeten i källarplanet mycket tidigare än utan väderskydd.

Bild på en källare i betong

Markplan

Arbetet med montering av trästomme och förtillverkade betongtrapphus pågår. Företaget monterar en våning i taget; en våning trästomme och en våning trapphus, och så vidare - ända upp till plan 7. Byggnaden är indelad i 3 etapper och första etappen är den västra delen (mot Växjös tillfälliga station) och varje etapp beräknas ta cirka 10 veckor.

Bild på en byggarbetsplats med början till en trästomme verktyg och containrar.
Början på en trästomme och två orangea lyftkranar.
Trästolpar under ett väderskydd

Källarplan

I källaren håller Skanska på att enkla väggar. Det betyder att de monterar reglarna och sätter upp gipsskivor bara på ena sidan. Därmed håller man den andra sidan av väggen öppen för att kunna göra installationer, innan man sätter gipsskivor på andra sidan också.

Bild på en källare i betong med stålrör liggandes på golvet
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 augusti 2020
Trafik och stadsplanering