Parker, natur och offentlig plats

Stolpplacering bör om möjligt placeras med eftertänksamhet så att platsen belyses på ett önskvärt sätt

Lek och aktivitetsplatser bör vara belysta kvällstid. Möjlighet att tända upp, via tryckknapp, kan vara ett alternativ på platser med mer sporadisk användning; nattetid kan nedsläckning vara lämpligt.

Armatur på stolpe 4-5 meter eller strålkastare på mast. Masthöjd anpassas efter antal strålkastare. Om fler än en strålkastare monteras på stolpe eller mast bör höjden inte understiga 7 meter, motsvarande en lägsta nivå på strålkastaren på cirka 4.5 meter, glasfiberstolpar/master kan användas. Som standard väljs silvergrå, RAL 7001 eller antracitfärgad 7024 beroende på plats (kan ersättas av RAL 7016 om det är en standardfärg hos tillverkaren).

 • Rak rotlackerad galvad stolpe Moramast alternativt stolpe i glasfiberkomposit silvergrå RAL 7001 Formenta/Fergin fundament anpassas till stolpens bottendiameter och insticksdjup
 • Armatur Fagerhult PoleLITE alugrå RAL 9006 eller antracitgrå (Gris 900 Sablé) alternativt Fergin Monospot silvergrå likt RAL 9006
 • Fundament i betong anpassas till stolpens höjd, bottendiameter och insticksdjup

Belysning i naturreservat och känsliga miljöer ska beaktas utifrån naturreservatets förutsättningar och behovet för belysning.

Längs GC-vägar i naturreservat kan specificerade produkter för gång- och cykelvägar användas om inte naturreservatet kräver annat.

Om miljön ska belysas med allmänbelysning kan produkter för parkmark användas om inte naturreservatet kräver annat.

Belysning som ej stör fladdermöss, insekter eller andra nattaktiva djur innehåller oftast inte våglängder från blått ljus, vilket innebär att ljuset blir rött och därmed inte ger någon färgåtergivning för våra ögon. Beroende på topografi skall även armaturval föras med hänsyn av ljusriktning för att inte störa omkringlevande nattaktiva djur.

Belysning för fladdermöss

 • Selux, Astro 2- 4500lm, 3000K

Belysning av eljusspår

 • Elnätsanslutning väljs i första hand
 • Stolpe 5 meter, komposit, silvergrå, konisk t.ex. Formenta
 • Armatur för c-c 25-30 meter, Annell Italo Ste-M-35-1m eller motsvarande
 • Stolpsäkring ska finnas

I parkmark skall platsens karaktär beaktas om speciella insatser krävs, om inte så är fallet kan standardbelysning enligt nedan nyttjas. I parkmark kan en mjukare ljusbild vara lämpligt, 2700 – 3000K utgör utgångpunkt. Trygghetsaspekten är viktigt och en parkgångsbelysning kan behöva kompletteras med effektbelysning av vegetation eller av mörka partier.

Valet av belysning anpassas efter platsen karaktär, arkitektur och användning; för Växjö centrum se riktlinjer i stadsmiljöprogramet.

Belysning kan med fördel i dessa miljöer ligga i olika nivåer samt träffa vertikala ytor för att öka upplevelsen, rumsligheten och orienteringen av platsen.

Att blanda olika kelvin-tal bör undvikas om inte speciella projektspecifika ljus önskas, ex. torgbelysning och anslutning till övergångsställe samt gata.

Det är ofta en väl avvägd placering av ljussättning att integrera belysning i broräcke/trappräcke och därigenom rikta ljuset mot gångytan för orientering.

Exempel på runtomstrålande belysning för torg och parkytor

 • Konisk silvergrå stolpe på 4 - 5 meter i glasfiberkomposit alternativt konisk varmförzinkad stolpe på 4 - 5 meter
 • LED-armatur på 25W och färgtemperatur 3000K
 • Armatur Sky Park Silvergrå, 3000K, 3800lm, Best.nr/Art-nr 01-8833-9830 F F=fasstyrning
 • Stolpinsats E77 798 67
 • Fundament 900 mm anpassas till vald stolpe

Höjder gällande pollare ska vara max 800 millieter innebära en bländfri miljö för barn ner till cirka 3 års ålder. För rullstolsburna gäller maximalt 900 millimeter höjd för en bländfri miljö. Överlag bör pollare undvikas med en höjd på mellan 1000-1200 millimeter på grund av risk för bländning.

Belysningspollare

 • Tall, Atelje Lyktan

Effektbelysning används för att förstärka upplevelsen av en plats eller miljö. Genom att ljussätta fasader, vertikala ytor eller vegetation kan rumsligheten på en plats lyftas. Effektbelysning kan också bidra till upplevsele av trygghet och trivsel liksom till ökad orienterbarhet/tillgänglighet.

Om belysning placeras lågt ska man vara medveten om att ljuset sprids mindre och oftast enbart belyser det som är avsett; energieffektivt.

I centrummiljöer skall vid behov godkända och jordade uttag för julbelysning monteras.

Gobomaster

 • Selux Olivio
 • Philips ProFlood LED. (BCP608 LED55/740 I EB GOBO GR10714 MSP).

Gällande effektbelysning krävs ofta att specialistkompetens involveras.

Senast uppdaterad: 12 december 2023