Trafikmiljöer

Stolpe bör om möjligt placeras i innerkurva med tanke på olycksrisken.

Krav på minsta avstånd mellan belysningsstolpe och vägkant

Busshållplats: minst 1,0 meter från vägbanekant.
Vändplats: minst 1,5 meter från vägbanekant.

Om stolpen placeras längs en gång- och cykelväg bör stolpen placeras i stödremsan och luckan ska vara vänd från färdriktningen.

Nattsänkning

Armaturer förses med nattsänkningsautomatik motsvarande energibesparing minst 20 %. Armaturer för övergångsställe och cykelöverfarter undantas från nattsänkning.

 • Konisk silvergrå stolpe på 5 meter i glasfiberkomposit alternativt rak rotlackerad galvad stolpe på 5 meter
 • LED-armatur på 17W och ljusfärg 3000K
 • Stolpe 5 meter E77 800 99 glasfiber/E77 80 757 galvad
 • Armatur Annell Italo, ITALO1.5P5.STW.7030.090-1M
 • Stolpinsats E77 798 67
 • Fundament E77 782 34
 • Rak rotlackerad galvad stolpe på 6 meter
 • LED-armatur på 17W och ljusfärg 3000K
 • Stolpe 6 meter E77 807 60
 • Armatur Annell Italo ITALO1.5P5.STW.7030.090-1M
 • Stolpinsats E77 798 67
 • Fundament E77 782 34
 • Rak rotlackerad galvad stolpe på 6 meter
 • LED-armatur på 17+17W och ljusfärg 3000K
 • Stolpe 6 meter E77 807 60
 • Armatur Annell Italo (1 modul vriden 180 grader)
  5P5.STW.7030.090-1M + 1M (180°)
 • Stolpinsats E77 798 67
 • Fundament E77 782 34
 • Rak rotlackerad galvad stolpe på 6 meter med stolpkrona
 • LED-armatur på 39W och ljusfärg 4000K. Övergångsoptik lyser åt höger
 • Stolpe 6 meter E77 807 60
 • Stolpkrona E77 819 50
 • Armatur Annell Italo, ITALO1.0F6.OP-DX.4.5-1M
  ITALO1OPDX451M-01
 • Fundament E77 782 34
 • Stolpinsats E77 798 67
 • Rak rotlackerad galvad stolpe på 7 meter
 • LED-armatur på 34W och ljusfärg 3000K
 • Stolpe 7 meter MMSH70E0RL E77 807 66
 • Armatur Annell Italo, ITALO1.5P5.STW.7030.090-2M.DAC15
 • Fundament E77 782 34
 • Stolpinsats E77 798 67
 • Konisk galvad 8 meter stolpe med tillhörande arm på 1,5 meter
 • (MM SS800012/KLS 80/76-164 E15 AD60)
 • LED-armatur på 50W och ljusfärg 3000K
 • Stolpe 8 meter med 1,5 meter arm E77 818 21
 • Armatur Annell Italo, ITALO1.5P5.STW.7030.090-3M.DAC15
 • Fundament E77 782 85
 • Stolpinsats E77 798 67
 • Rak eftergivlig galvad stolpe på 10 meter
 • LED-armatur på 65W och ljusfärg 3000K
 • Stolpe 10 meter E77 751 68
 • Armatur Annell Italo, ITALO1.5P5.STW.7030.090-4M.DAC15
 • Stolpinsats E77 798 67
 • Fundament E77 782 59
 • Rak rotlackerad galvad stolpe på 6 meter
 • LED-armatur på 17W och ljusfärg 3000K
 • Stolpe 6 meter E77 807 60
 • Armatur Annell Italo ITALO1.5P5.STW.7030.090-1M
 • Stolpinsats E77 798 67
 • Fundament E77 782 34
Senast uppdaterad: 21 december 2023