Allmänna driftsmått

Här beskrivs utrymmesbehov och lutningar för driftsfordon och dylikt.

Grindbredd för arbetsfordon ska vara minst 2.5 meter, gärna 3,0 meter, vid rak passage. Måste fordondet köra in på snedden behöver måttet ökas. Dubbelgrind kan krävas vid grindbredd från 4.0 meter.

Parkdriftsbil (eldriven) kan komma igenom en passage som är 180 cm bred, det gör inte de flesta personbilar. Om pollare eller dylikt används för att hindra smitkörning in på ytor som behövs nås via parkbil är det lämpligt att parkbilen kan köra emellan utan att behöva lås upp/lyfta bort pollare.

Häckklippning:
Det är enklast att klippa i midjehöjd, maxhöjd vid manuell klippning är 1.2 meter. När man klipper för hand når man omkring 85-90 cm utan att behöva sträcka sig långt. Sågbladet är cirka 75 cm långt. Om häckarna är bredare bör driftsgångar planeras in i häckytan.

Häckklippning med maskin är möjligt om det finns en körbar ytan i 2 meters bredd längsmed häcken. Maskinen har en räckvidd på 2,5 meter. Aggregatet kan vinklas så även sidor kan maskinklippas.

Gräsklippning:
Stora klippmaskinens aggregat är totalt cirka 2,5 meter brett. Ytterdelarna kan fällas upp, kvarstående bredd på mittaggregatet är 1,60 meter vilket innebär att en passage bredd av minst 1,80 meter krävs.

En slaghack når 8 meter ut från en plan, körbar yta. Det innebär att det är möjligt att slå branta, icke körbara slänter, upp till 8 meter från t.ex. en gata.

Gräsytor som ska klippas med vanlig gräsklippare får luta maxiamlt 25% i sidled sett till maskinens planerade körriktning. Flackare lutning krävs för ytor som ska klippas ofta.

Planteringsytor bör inte luta mer än 1:4.

Senast uppdaterad: 27 november 2023