Byggnader

Här beskrivs allmän information om olika byggnader på offentlig plats.

Vid all nybyggnad av offentliga toaletter samt vid ombyggnader av befintliga anläggningar ska minst en toalett utformas och placeras så att den är tillgänglig och användbar för personer med rullstol. Fritt dörrpassagemått ska vara minst 90 centimeter.

I anslutning till byggnadens entrédörr ska det finnas en plan yta med max 20 millimeter nivåskillnad till entrén. Ytan ska också fungera som vändzon för rullstol.

Toalettbyggnaden ska innehålla två separata toaletter, en vanlig och en HWC med skötbord samt ett teknikrum.

Byggnaden ska levereras och monteras av leverantören på färdig betongplatta på mark som byggs av beställaren enligt ritningar och instruktioner från leverantören. Ritningar och instruktioner ska vara på svenska.

Toaletternas utrustning och utformning

 • Vattentapp på utsidan ska finnas, det ska dock inte gå att tappa stora mängder varför -tryckknapp med begränsad vattenmängd per tryck ska finnas.
 • Toalettbyggnaderna ska vara isolerade och vara uppvärmda.
 • Dörrar med hygieniska handtag (fästa upptill och nertill) och hela dörrblad i enhetligt material, inga fönster. Dörrarna ska vara lättstängande, utan att vara risk för klämning och försedda med tåliga låshandtag med mera. Det ska synas om det är ledigt eller upptaget utan krav på ström.
 • Dörrlåssystem ska vara kopplat till modul för kortbetalning eller smsbetalning alternativt via telefonapp.
 • Belysning ska finnas utvändigt och i samtliga invändiga utrymmen. Utvändigt lysrör med armaturer ska vara särskilt skyddade mot skadegörelse och invändig belysning ska vara självtändande när man öppnar dörren. Belysningen ska klara de krav som finns för belysning i offentliga utrymmen.
 • Golv i toalettutrymme ska vara extra slitstarkt och lättskött, exempelvis klinker eller liknande material. I serviceutrymme är inte krav på extra slitstarkt golv men ska vara lättskött och lätt att hålla rent.
 • Brandlarm med siren och blixtljus i och utanför toalettbyggnaden.
 • HWC-toalett ska vara utrustad med: HWC-larm kopplat till siren och ljusindikering ska finnas på HWC toalett.
 • Skötbord ska vara vägghängt och uppfällbart.

Skyltar för följande ska ingå

Utvändigt: symbolskyltar för WC, skötbord, HWC, dörröppnare ska finnas med, kontraster enligt Boverkets krav på synbarhet för funktionshindrade.

Invändigt: de funktionsskyltar som behövs för att förstå och kunna nyttja de olika funktionerna ska finnas på svenska. Observera att det även ska utformas en skylt invändigt med kontaktuppgifter till Vöfab som fastighetsskötselansvarig.

Vid all nybyggnad av offentliga torrdass samt vid ombyggnader av befintliga anläggningar ska minst ett utrymme utformas och placeras så att den är tillgänglig och användbar för personer med rullstol. Fritt dörrpassagemått ska vara minst 90 centimeter.

I anslutning till byggnadens entrédörr ska det finnas en plan yta med max 20 millimeter nivåskillnad till entrén. Ytan ska också fungera som vändzon för rullstol.

Torrdass bör ses som lämpliga i områden där många besökare/invånare förväntas till naturreservat, naturområden och badplatser.

Byggnaden bör underordnas naturmiljös karaktär. Mörkare fasader är ofta att föredra framför ljusa.

Entrézon, byggnad och utrustning ska uppfylla BBR krav gällande tillgänglighetsanpassning. Torrdass utförs med trästomme och -beklädnad samt ramp.

Minsta innermått är 2.2x2.2 meter. Utrustas med mulltoa med tillhörande spånlåda. Latrinlucka på baksidan, måste vara åtkomlig för byte av latrintunnan. Latrinlucka ska vara låsbar och icke åtkomlig för allmänheten.

Utförs ofta utan tillgång till el vilket innebär att ljusinsläpp behövs. Exempel på lösning är transprat/semitransparanta tak.

Exempel på Prefab-byggnader som används idag är Braåsstugan med platsspecifika fasader och ljusinsläpp.

Ilustrationer på mått som skall vara minimum

Utformning och mått av torrdass

Teknikbyggnader ska utformas i dialog med Växjö kommun om de placeras på offentlig plats. Är bygganden synligt placerad i parker, på torg och likande platser krävs offtast en utforming för att byggnaden väl ska smälta in i den befintliga miljön.

Exempel på färgsättning kan vara: KL nr: Mörkgrå, NCS kod: S7005-B20G. RAL: 7011.

Cykelväderskydd ”Ymer” från ”Weland trafikmiljö” används som standard enligt avtal. Modell finns i olika RAL-färger, välj RAL 9005 eller RAL 7024 beroende på plats.

Både cykelväderskydd och vanliga väderskydd ska levereras på betongplatta, modell med plintar används vid undantag om specifika projektkrav finns.

För olika typer av cykelväderskydd se principritning.

Cykelväderskydd enligt nedan

Figuren visar ett cykelväderskydd.

Alla väderskydd ska vara utrustade med papperskorg samt inneha en dekal med texten ”Rökning förbjuden”.

Alla väderskydd ska ha fäste för hållplatsstopp.

Riktlinjer

 • Busshållplatser som bedöms få mer än 10 resenärer per dag utrustas med väderskydd.
 • Busshållplatser som bedöms få mer än 20 resenärer per dag samt har ett större upptagningsområde utrustas även med väderskydd för cykel.

Typer

 • Väderskydd modell mindre tätort (två moduler) väljs där antalet resenärer är mellan 10–20 stycken per dag. Se principritning
 • Väderskydd modell större tätort (tre moduler) väljs där antalet resenärer är fler än 20 stycken per dag. Se principritning
 • För väderskydd modell större tätort (tre moduler) med LED-belysning. Se principritning
 • Väderskydd i tätort, modell mindre (två moduler) med LED-belysning. Se principritning
 • Belysning sätts om särskilt behov finns (stäms av i samråd med Länstrafiken)
 • Väderskydd typ galgväderkur, används där det är trångt om utrymme i exempelvis stadsmiljö.

Väderskydd ”Atria” från ”Weland trafikmiljö” används som standard; välj RAL 9005 eller RAL 7024 beroende på plats.

Vindskydd

Vindskydd i naturreservat skall väljas och utformas efter platsens behov. Exempel på lämpliga vindskydd är:

 • Vindskydd, E.1 från Utform (med sedumtak som tillval).
 • Väderskydd, V.3 Rektangulärt (går att beställa halvt och helt utförande samt med vägg/väggar).
 • Informationspaviljong, till exempel sexkantigt i knuttimrad ek likt biparadiset med varje sida om 4,5 meter och stående stolar av rundvirke.

Grillshus

Grillhus bör ses som lämpliga projektvis där många besökare/invånare förväntas i naturreservat, pulkabackar, eller övriga mötesintensiva platser i naturområden. Exempel på lämpligt grillhus är:

 • Grillhus, G.2 från Utform

Fågeltorn

Fågeltorn utförs som plattform med eller utan tak i trä av ek, lärk eller furu. Skall utföras där det är möjligt tillgänglighetsanpassat.

Senast uppdaterad: 3 februari 2023