Träkonstruktioner

Träkonstruktioner ska anpassas till platsen och bör väljas samt utformas utifrån materialegenskaper och behov.

Träkonstruktioner ska utformas så att produkten och materialet följer Växjö kommuns inköpspolicy, Växjös Hållbarhetsprogram samt vara certifierat enligt FSC.

  • Behandlat (”tryckt”) trämaterial ska användas sparsamt och bör undvikas där människor och miljö kommer i direkt kontakt med träet såsom vid odlingar, lekutrustning, vatten och liknade. Undantag kan ges för konstruktioner som inte kommer i direktkontakt med vattendrag eller livsmedel, liksom för trä man sällan har hudkontakt med.
  • Behandlat (”tryckt”) trämaterial får inte vara kreosotbehandlat, ej heller innehålla krom eller arsenik. Tryckt virke ska följa klassificering enligt nordisk branschstandard för impregnerat trä utarbetad av NTR, Nordiska Träskyddsrådet. Behandlat virke i Växjö kommuns miljöer bör vara klassificerat enligt NTR AB.
  • Behandlat (”tryckt”) trämaterial bör vara behandlat så att impregneringen kapslas in i träet, t.ex. genom en efterföljande linoljetryckning såsom Bitus Linax.
  • Grövre konstruktioner och likande utförs av tätvuxet kärnvirke i ek eller vid undantag lärk eller fur för långsiktig livslängd.
  • Exempel på träslag och produkter Växjö kommun använder i dagsläget är: ek, lärk, furu, gran, Kebony, Accoya, Bitus Linax & Organowood.
  • Målade konstruktioner utförs av lämpligt obehandlat virke.
  • Träkonstruktioner i centrum utförs enligt stadsmiljöprogramet, vanligtvis oljad ek.
  • Träkonstruktioner av robinia vid lekplatser görs med försiktighet på grund av risken för sprickbildning.

Utformningen ska vara väl anpassad till platsen, både avseende utseende och funktion.

Staket och plank utförs med stående spjälor/beklädnad i möjligaste mån och med väderskyddande överliggare eller snedsågning (staket). Utformningen behöver ta hänsyn till trygghetsaspekter, genomsiktlighet kan vara ett exempel som motverkar otrygghet. Undantag görs vid återvinningsstationer för att hindra spridning av skräp där plank är mer lämpade täta. Utformningen bör ta hänsyn till eventuell risk för klotter. Konstruktionsberäkning för vindlaster bör göras för täta, högre plank.

Trä man naturligt har hudkontakt med, såsom bänkar eller handledare, ska ha en slät, ”spetfri” yta.

Figur visar platsbyggd bänk vid Vallens badbrygga

Exempelbild som visar platsbyggd bänk vid Vallens badbrygga

Figur visar platsbyggd träkonstruktion på Torparängen

Platsbyggd träkonstruktion på Torparängen

Spänger ska utföras i ek, lärk eller annat ej tryckimpregnerat virke i naturreservat och liknande miljöer.

Standardbredder för spänger är 2-3 plankors bredd. Minsta bredd bör inte understiga 45 cm. Planktjocklek minst 4 cm. Enkelsidigt handledare om spången ligger mer än 50 cm ovan mark.

Om platsspecifika behov om tillgänglighet gällande spänger, broar eller likande krävs ska fri bredd uppnås enl. BBR eller med rekommendation om minst 1,5 meter.

Senast uppdaterad: 27 november 2023