Utrustning

Här beskrivs riktlinjer för möblering i gaturum och parker samt principer för utformning av trappor, ramper och fontäner.

Det är viktigt att utrustning väljs för att klara den aktuella platsens miljö. Risk för vandalism och klotter måste bedömas. För att förhindra vandalism måste utrustning oftast vara fastmonterad. För att förhindra klotter kan ytor göras mindre lockande eller mindre åtkomliga. Plana ytor, såsom skylttavlor, bör behandlas med klotterskydd.

Avfallskärl, parkmöbler och liknande skall om möjligt placeras på en avjämnad yta av stenmjöl.

Generellt ska förändringar av tillverkarens produkter och monteringsanvisningar undvikas för att bibehålla gällande garantier.

Placering och val av kärl görs utifrån estetik, behov och driftsmöjligheter. Källsortering ska främjas vid platser för stora mängder avfall i miljöer med mycket folk i rörelse ex. torg, gågator, parker och stationsområdet.

Avfallskärl ska ha ett väljas så att utformningen smälter in i omgivningen samtidigt som de tydligt kommunicerar var skräp ska slängas.

Växjö utgår från några olika varianter för att möta behovet på olika platser och möjlighet att sortera avfallet, exempel på valda modeller vissas nedan. Inkast bör sitta så att det är lätt för barn och rullstolsburna att använda, d.v.s. en höjd på ca 0,8 m ovan mark. Hundlatriner placeras i parker/grönytor med ett generellt maxavstånd på ca 400 meter. Pantrör ska monteras på sopkärl eller belysningsstolpar där det rör sig mycket folk.

Avfallskärl klassiskt

Leverantör: Byarums Bruk
Produkttyp: Sopkärl, 125 liter
Produktnamn: Byarum
Färg: RAL 7024 i Växjö Centrum och i Växjö stadspark, rå aluminium i övriga kommunen om inga undantag anges specifikt
Material: Aluminium
Utförande och placering: Utan askkopp vid busshållplatser, i närheten av serveringar och mötesplatser och lekplatser, kan vid övriga platser utformas med askkopp, med luckor som fågelskydd, Växjö kommuns logga enligt bild, prefabricerat betongfundament med lyftöglor (om inte fast förankring i betongplattor avses).
Mått: Enligt tillverkarens angivelse.

Ett klassikt grått avfallskärl tillverkat i aluminium

Flerfackskärl för sortering

Leverantör: Sortify
Produkttyp: 125 liter/sektion
Produktnamn: Mango
Färg:
RAL 7016 enligt standard från leverantör
Material: Stål
Utförande och placering: Standard fyra kärl i en modul, ordning enligt bild, markförankras eller monteras på stålplattform med lyftöglor, dubbel eller enkelmatning beroende på plats, utrustas med pantrör 1-2st per modul, Växjö kommuns logga enligt bild. Placeras där man vill främja sopsortering i miljöer där mycket folk rör sig såsom parker, centrummiljöer och vid entréer till naturreservat.
Mått: Enligt tillverkarens angivelser

Flerfackskärl med fack för pappersförpackningar, plast, glasförpackningar och restavfall

Större sopkärl, komprimerande och digital

Leverantör: EWF ECO
Produkttyp: Större sopkärl, komprimerande och digital
Produktnamn: BigBelly
Färg: RAL 7024
Material: Stål
Utförande och placering: Grafisk profil enligt. Växjö kommun, med fundament, med fotpedal, utan askkopp vid busshållplatser och lekplatser. Placeras vid platser med mycket brännbart avfall som kan komprimeras såsom papper, glaspapper, plast. Lämplig även på platser där tillsyn inte sker dagligen såsom naturreservat.
Mått: Enligt tillverkarens angivelser

Hundlatrin/mindre soptunna med lock 50 liter

Leverantör: JP – Jansson&Partner
Produkttyp: Hundlatrin/mindre soptunna, 50 liter
Produktnamn: OTTO 50 med lock
Färg: RAL 7024
Material: Stål
Utförande och placering: Utförande enligt bild. Placeras längs promenadstråk i park och naturområden för mindre avfallshantering, används då matavfall förväntas slängas såsom glasspapper och matrester (fågelskyddad).
Mått: Enligt tillverkarens angivelser

Hundlatrin/ mindre soptunna utan lock 50l

Leverantör: JP – Jansson&Partner
Produkttyp: Hundlatrin/mindre soptunna, 50 liter
Produktnamn: OTTO 50 utan lock
Färg: RAL 7024
Material: Stål
Utförande och placering: Utförande enligt bild. Placeras längs promenadstråk i park och naturområden för insamling av främst hundbajspåsar (hundlatrin)
Mått: Enligt tillverkarens angivelser

Flerfackskärl för sortering, modell större

Leverantör: Sortify
Produkttyp: Sopkärl modell stor
Produktnamn: Mango XL
Färg: RAL 7016 enligt standard från leverantör
Material: Stål
Utförande och placering: Standard 4st kärl i en modul, ordning likt Mango 125 liter, markförankras, utrustas med pantrör 1st per modul, Växjö kommuns logga enligt bild. Placeras där stora mängder avfall ska sorteras vid exempelvis större badplatser.
Mått: Enligt tillverkarens angivelser

Sittplatser ska finnas med jämna avstånd. På gågator och där det rör sig mycket folk är det generella avståndet 25 meter. I viktiga gatustråk och i parker gäller ca 50-100 meter. Sittplatserna ska vara tillgängliga för alla, dvs att de ska fungera för personer med nedsatt rörelseförmåga att enkelt komma upp ur. Merparten av sittmöblerna ska ha ryggstöd och armstöd med en bekväm sitthöjd och sittdjup enligt BBR. Informella sittplatser på murar och i trappor är viktiga komplement till bänkar med rygg- och armstöd.

Parkmöbler och utrustning som monteras med 60 millimeter rör som istick kan monteras i antingen betong- eller platsfundament likt rubrik ”Hinder och Fundament” beskriver. Betong- och plastfundament för parkmöbler skall hålla visning på 5 centimeter.

Parkmöbel April-serien

Leverantör: Vestre
Produkttyp: Parkmöbler
Produktnamn: April-serien
Färg: Ståldetaljer lackas i RAL 7024 i Växjö stadspark, enbart galvaniserat stål i övriga kommunen om inga undantag anges specifikt, specifika färger kan undantas inom begränsat område med ”temafärg”.
Material: Trädetaljer utförs i oljad furu (Linax)
Utförande: Se bild
Mått: Enligt tillverkarens angivelser beroende på produkt i angiven serie
Placering och montage: Placeras längs promenadstråk och i parkmiljöer (men ej i; Växjö centrum, Linnéparken, Museeparken eller i Slottsparken), Placeras där man vill ha möbler förankrade, produkt anges enligt modell för nedgjutning vilket monteras i standardfundament för 60mm-rör likt till vägskyltar. Bultad infästning kan användas projektspecifikt.

Parkmöbel April placerad vid Växjösjön

Picknickbord

Leverantör: Hags
Produkttyp: Parkmöbler (Picknikbord)
Produktnamn: Linnea
Färg: Ståldetaljer galvaniserat stål
Material: Trädetaljer utförs i furu (Standard Barkbrun) om inte speciell färg anges projektspecifikt
Utförande: Se bild
Mått: Enligt tillverkarens angivelser
Placering och montage: Används i parkmiljöer (ej i centrala stadsmiljöer och i Växjö stadspark) och lekplatser där man vill ha flyttbara picknikmöbler, ställs lösa på markytan.

Picknickbord, rullstolsanpassat

Leverantör: Hags
Produkttyp: Parkmöbler (Picknikbord)
Produktnamn: Olvon
Färg: Ståldetaljer galvaniserat stål
Material: Trädetaljer utförs i furu (Standard Barkbrun) om inte speciell färg anges projektspecifikt
Utförande: Se bild
Mått: Enligt tillverkarens angivelser
Placering och montage: Används i parkmiljöer och lekplatser (ej i centrala stadsmiljöer och i Växjö stadspark) där man vill ha flyttbara picknikmöbler som är rullstolsanpassade

Figuren visar Picknicbord Olvon

Hags Olvon

Parksoffa i finpark

Leverantör: Byarum
Produkttyp: Parkmöbler ”Finpark”
Produktnamn: Lessebo
Färg: Metalldelar lackat RAL 7024
Material: Trädetaljer utförs i oljad ek om inte speciellt träslag anges projektspecifikt.
Utförande: Se bild
Mått: Enligt tillverkarens angivelser
Placering och montage: Används i finpark såsom Linnéparken och Muséeparken, finns både i utförande soffa som bord och bänk. Förankras genom bultning i betongplatta eller fundament.

Bilden visar en parkbänk

Rektangulär sittgrupp

Leverantör: Utform
Produkttyp: Parkmöbler Naturmark
Produktnamn: Sittgrupp rektangulär, A.6
Färg: Trä
Material: Trä
Utförande: Enligt standardutförande eller tillgänglighetsanpassad.
Mått: Enligt tillverkarens angivelser
Placering och montage: Används i naturmark, naturreservat och liknande

Åttakantig sittgrupp

Leverantör: Utform
Produkttyp: Parkmöbler Naturmark
Produktnamn: Sittgrupp åttkantig, A.1
Färg: Trä
Material: Trä
Utförande: Enligt standardutförande eller tillgänglighetsanpassad.
Mått: Enligt tillverkarens angivelser
Placering och montage: Används i naturmark, naturreservat och liknande

Figur visar bänkbord Åttkantig

Utform Åttkantig

Parksoffa Växjö centrum

Leverantör: Nola
Produkttyp: Parkmöbler i Växjö centrum
Produktnamn: Sakura
Färg: Metalldelar lackat RAL 7024
Material: Trädetaljer utförs i oljad ek om inte speciellt träslag anges projektspecifikt. Virkestjocklek 68 mm U19-62 och ergonomiskt armstöd U19-68
Utförande: Se bild
Mått: Enligt tillverkarens angivelser
Placering och montage: Används på gator och torg i Växjö centrum. Finns med eller utan armstöd, ergonomiskt armstöd väljs normalt, förankras genom fundament.

Figur visar parkbänken Sakura

Nola Sakura

Parksoffa Joy

Leverantör: Byarums bruk
Produkttyp: Soffa längs gator och torg
Produktnamn: Joy
Färg: Rå aluminium
Material: Trädetaljer utförs i oljad ek eller mahogny om inte speciellt träslag anges projektspecifikt.
Utförande: Se bild
Mått: Enligt tillverkarens angivelser
Placering och montage: Förankras genom bultning, finns som produktspecifikt i Bäckaslövsområdet

Figur visar parksoffan Joy

Byarum Joy

Parksoffa Previa Urbana

Leverantör: Smekab
Produkttyp: Soffa i mellanrummen
Produktnamn: Previa Urbana
Färg: metall RAL 7024
Material: Jatobaträ, oljas
Utförande: Se bild
Mått: Enligt tillverkarens angivelser
Placering och montage: Förankras genom bultning, finns som produktspecifikt i Arenastaden

Bilden visar en parkbänk

Eldstad 1

Leverantör: Utform
Produkttyp: Grill -trä
Produktnamn: Knuttimrad G.6
Färg: Trä
Material: Trä
Utförande: Standardutförande
Mått: Enligt tillverkarens angivelser
Placering och montage: Eldstadsmodell lämplig i naturmark och reservat, ställs på en yta av stenmjöl.

Eldstad 2

Leverantör: Utform
Produkttyp: Grill i Corténstål m grillgaller, rund
Produktnamn: Knuttimrad G.7-1
Färg: Corten
Material: Stål
Utförande: Standardutförande
Mått: Enligt tillverkarens angivelser
Placering och montage: Eldstadsmodell som ställs på en yta av stenmjöl.

Grillplatsbänk

Leverantör: Utform
Produkttyp: Grillplatsbänk
Produktnamn: Grillplatsbänk A.5
Färg: Trä
Material: Trä
Utförande: Standardutförande
Mått: Enligt tillverkarens angivelser
Placering och montage: Lämplig kring grillar, kan utformas lämpligt som L-form eller U-form

5-manna (t ex. Tress art.nr. 653782 med nät art.nr. 653207-1) vältsäkringsbeslag vid behov.
7-manna (t ex. Tress art.nr. 653764 med nät art.nr. 653243-1) vältsäkringsbeslag vid behov.

Pingisbord (t ex. Tress bordtennisbord betong art.nr. 711708. )

Basket (t ex. Tress basketstativ Thor art.nr. 652812-1, Tress basketstativ Goliath art.nr. 652812)

Övrig sportutrustning väljs väl dimensionerad och ska vandalsäkras vid behov projektvis.

Räcken och handledare

Vid projektspecifik design och behov måste de mått och utföranden som framgår av BBR uppfyllas som minimum, detta är särskilt viktigt i utrymmen där barn kan vistas. Öppningar, hål, springor och maskvidd med mera får inte vara klättringsbara för små barn, eller ha mått som gör att barn kan fastna med huvudet. Handledare ska vara greppvänliga och anpassade i höjd. Ibland kan det vara motiverat med dubbla handledare. Med fördel bör färgval väljas så kontrast upplevs för att visualisera räcket/handledarens utbredning. Exempel på lämpliga räcken och handledare:

 • Räcken och handledare uppförs som standardprodukt oftast med Smekabs Flexi-räcke eller liknande. Handledare väljs med plant lock. (ej kula) Lackas i RAL 7024 i Centrum alternativt varmförzinkat i övriga miljöer.
 • Smekab City – väljs i huvudsak intill gångbanor/GC, där påkörningsrisk inte är alltför stor.
 • Smekab ’Mästaren’ väljs som avskiljare/vid höjdskillnad.

Stålkonstruktioner

Stålkonstruktioner över lag skall utan undantag aldrig utföras laserskuret utan måste avtrubbas för att inte vassa kanter ska uppstå. Detta av anledning om skärrisk och att varken varmförzinkning eller lack fäster i laserskurna 90-gardersvinklar.

Stödkanter av Stål/Corténstål utförs med minst 8 mm godstjocklek. Ovankanten bör med fördel dubbelbockas för extra stabilitet och säkerhet.

Dekorativa vatteninstallationer

Dekorativa vatteninstallationer skall om möjligt installeras med sjövatten. Om dricksvatten behöver användas skall det mellan servisventil och installation monteras vattenmätare i vattenmätarbrun dim. 400 millimeter av typ KZ eller liknande. Mellan vattenmätaren och installationen skall det monteras backventil typ kulbackventil PN10 från AVK RSK: 4968737 eller likande. Eventuell styrutrustning monteras efter backventilen i flödesriktningen innan huvudinstallationen.

Dryckesfontäner

Dryckesfontäner skall anslutas på dricksvattennätet med separat servis och vattenmätare. det mellan servisventil och installation monteras vattenmätare i vattenmätarbrun dim. 400 millimeter av typ KZ eller liknande. Mellan vattenmätaren och installationen skall det monteras backventil typ kulbackventil PN10 från AVK RSK: 4968737 eller likande. Val av dryckesfontän görs projektvis men ska vara möjlig att lufta på hösten samt utrustas med galler eller likande med kopplat avlopp/dagvatten för avledning av ”spill”-vatten.

Urnor och planteringskärl används som utsmyckning på platser och torg. De kan även placeras ut för att sänka hastigheten på trafiken och som inkörningsskydd eller där det av olika anledningar är svårt att plantera träd och växter i marknivå. Hängande arrangemang undviks då det krävs mycket skötsel. Permanenta lösningar och blomsterpelare rekommenderas istället. Planteringskärl som är mindre än 100 liter ska inte användas då det kräver för stor vattningsinsats.

De planteringskärl som Växjö kommun använder i befintlig miljö idag är:

Planteringskärl 1

Leverantör: Byarums Bruk
Produkttyp: Planteringskärl
Produktnamn: Stor Blom
Färg: Svart, Natur (rå aluminium)
Material: Återvunnen aluminium
Utförande: Se bild
Mått: diameter: 125 centimeter, höjd: 81 centimeter
Placering och montage: Kärl för större exotiska växter som är placerade i Linnéparken. Denna modell av planteringskärl används även för utplanteringsväxter utanför Växjö Residens.

Bild visar planteringskärl Stor Blom

Planteringskärl 2

Leverantör: Byarums Bruk
Produkttyp: Planteringskärl
Produktnamn: Vid Blom
Färg: Natur (rå aluminium)
Material: Återvunnen aluminium
Utförande: Se bild
Mått: Diameter: 166 centimeter, höjd: 42 centimeter
Placering och montage: Vid Blom används som planteringskärl för utplanteringsväxter längs med gågatorna i Växjö centrum.

Bild visar planteringskärl Vid Blom

Planteringskärl 3

Leverantör: Byarums Bruk
Produkttyp: Planteringskärl
Produktnamn: Blom
Färg: Svartlackerad
Material: Återvunnen aluminium
Utförande: Se bild
Mått: Diameter: 69 centimeter höjd: 81 centimeter
Placering och montage: Kärl för exotiska växter som är utplacerade i Linnéparken under sommaren.

Bild visar planteringskärl Blom

Planteringskärl 4

Leverantör: Byarums Bruk
Produkttyp: Planteringskärl
Produktnamn: Små Blom
Färg: Svart
Material: Återvunnen aluminium
Utförande: Se bild
Mått: Diameter: 74 centimeter, höjd: 53 centimeter
Placering och montage: Kärl för exotiska växter som är utplacerade i Linnéparken under sommaren

Bild visar planteringskärl Små Blom

Planteringskärl 5

Leverantör: Nola
Produkttyp: Planteringskärl
Produktnamn: Folke Stor
Färg: Rå aluminium
Material: Återvunnen aluminium
Utförande: Se bild
Mått: Diameter: 101 centimeter, höjd: 85 centimeter
Placering och montage: Används som planteringskärl för utplanteringsväxter och är placerade vid Arenastaden och i grupp tillsammans med Folke Mellan på Sandgärdsgatan, Oxtorget och delar av Storgatan.

Bild visar planteringskärl Folke

Planteringskärl 6

Leverantör: Nola
Produkttyp: Planteringskärl
Produktnamn: Folke Mellan
Färg: Rå aluminium
Material: Aluminium
Utförande: Se bild
Mått: Diameter: 76 centimeter höjd: 64 centimeter
Placering och montage: Används som planteringskärl för utplanteringsväxter och är placerad i grupp tillsammans med Folke Stor på Sandgärdsgatan, Oxtorget och delar av Storgatan.

Bild visar planteringskärl Folke mellan

Planteringskärl 7

Leverantör: Nola
Produkttyp: Planteringskärl
Produktnamn: Marte
Färg: Svart
Material: sten med marmorkross
Utförande: Se bild
Mått: Diameter: 190 centimeter, höjd: 110 centimeter
Placering och montage: Används som inkörningsskydd där 3 planteringskärl är placerade i början och slutet av gågatan (storgatan) i Växjö centrum.

Bild visar planteringskärl Marte

Planteringskärl 8

Leverantör: Stål Miljö
Produkttyp: Planteringskärl
Produktnamn: Bjursås (måttbeställda)
Färg: Rostfärgade
Material: Cortenplåt
Utförande: Se bild
Mått: Diameter: 85 centimeter, höjd: 60 centimeter
Placering och montage: I dessa planteras dahlior och ställs ut på Spetsamossen varje sommar. Under påsken fylls dem med påskris och placeras ut på gågatorna i centrum.

Bild visar planteringskärl Bjurås

Planteringskärl 9

Leverantör: Uteprodukter
Produkttyp: Planteringskärl 1450 liter
Produktnamn: OAS 220
Färg: Mörkgrå
Material: Glasfiberarmerad plast som är belagd med svart eller grå kvartssand.
Utförande: Se bild
Mått: Diameter: 220 cemtimeter, höjd: 58 centimeter
Placering och montage: Används till utplanteringsväxter och är placerade i Bokelundsrondellen.

Bild visar planteringskärl Oas

Planteringskärl 10

Leverantör: Uteprodukter
Produkttyp: Planteringskärl 570 liter
Produktnamn: OAS 160
Färg: Mörkgrå
Material: Glasfiberarmerad plast som är belagd med svart eller grå kvartssand.
Utförande: Se bild
Mått: Diameter: 160 centimeter, höjd: 43 centimeter
Placering och montage: Används till utplanteringsväxter och är placerade vid Stortorgets sydvästra hörn, Strandpromenaden, S. Esplanaden. Finns även på platser i Rottne och Ingelstad

Bilden visar planteringskärl OAS

Planteringskärl 11

Leverantör: Uteprodukter
Produkttyp: Planteringskärl 200 liter
Produktnamn: OAS 110
Färg: Mörkgrå
Material: Glasfiberarmerad plast som är belagd med svart eller grå kvartssand.
Utförande: Se bild
Mått: Diameter: 110 centimeter, höjd: 34 centimeter
Placering och montage: Används till utplanteringsväxter och är placerade vid Stortorgets sydvästra hörn. Finns även på platser i Rottne och Ingelstad.

Bild visar planteringskärl Oas

Planteringskärl 12

Leverantör: Thorslundkagge AB
Produkttyp: Planteringskärl ca 100 liter, olika storlekar
Produktnamn: Begagnad ½ vintunna
Färg: Natur ek
Material: Ek
Utförande: Se bild
Mått: Diameter: 50-120 centimeter, höjd: 50-80 centimeter
Placering och montage: Används främst till agave som ingår i Växjös Kaktusplantering men även planteringskärl för större exotiska växter som är placerade i Linnéparken under sommaren. Används även för utplanteringsväxter.

Bild visar planteringskärl Ekfat

Vid utformning av parker och andra ytor som ska vara bilfria bör en utformning som naturligt uppnår detta eftersträvas. Ibland behövs dock kompletterande körhinder. Dessa bör utformas så att mindre driftsfordon kan passera utan att låsa upp pollare, bom eller dylikt.

Information om mått till och mellan hinder och pollare går att läsa under rubriken ”Hinder och Fundament”

De pollare som Växjö kommun använder i befintlig miljö idag är:

 • Pollare Provia, Rising City Big, grå med gula reflexer D=130mm H=800mm. Vid övergångställen skall utförandet alltid vara med taktilt tecken. Används utanför området för Växjö centrum definierat enligt stadsmiljöprogrammet. Förankring sker genom leverantörens föreskrivna standardfundament av betong..
 • Hitsa ”Classic 90” pollare med taktil topp samt med infästing med fundament av ”Växjömodell” med isticksrör för standardfundament till 60mm rör. Vid övergångställen skall utförandet alltid vara med taktilt tecken. Används normalt sätt inom området för Växjö centrum definierat enligt stadsmiljöprogrammet i RAL 7024.
 • Pollare som hinder på grusvägar, stigar och liknande stråk byggs med trafikpollare som är Öppning-/låsbar, i varmförzinkart utförande och med gul reflex i toppen (ex. Binkfyrar art.nr. 204601). Förankring sker genom platsgjutet betongfundament.

I specifika projekt kan andra pollare vid undantag väljas i samråd med övertagande drift.

Figur visar Rising city BIG

Rising City Big

Figur visar pollare Hitsa Classic 90

Hitsa Classic 90

Väljs Cykelställ och pollare projektvis; enkelsidig eller dubbelsidig, avstånd mellan ”ställ” enligt typritning. Det rekommenderade avståndet mellan cyklar är 700 millimeter. På vissa platser med begränsat utrymme och där trycket på platserna är högt kan avståndet minskas till 600 millimeter. Färgval RAL 7024 i Växjö centrum och i övrigt färg projektvis. Produkter väljs med fördel enligt nedan exempel:

 • Nola ”Simple”
 • Nola "Blenda"
 • Hitsa ”Wood C”
 • Hitsa "EASYLIFT PREMIUM" tvåvånings cykelställ C/C 500
 • Cyklos ”DELTA” C/C 600 (Växjö Centrum)
 • Cyklos "OPTIMA" C/C 500
 • Weland "Rambo"

Nola Simple väljs där parkeringskomfort för cyklister prioriteras. Nola Blända väljs när ytan prioriteras att användas mer flexibelt.

Figure visar ett cykelställ modell Cyklos Delta

Cyklos Delta

Figuren visar cykelställ Nola Blenda

Nola Blenda

Figuren visar Cykelstället Nola Simple

Nola Simple

Informationsskyltar skall följa Växjö kommuns skyltprogram.

Allmänt om skyltar

Skyltar och vägvisare ska utformas så att de inte dominerar eller skymmer siktlinjer. Det är viktigt att placeringen anpassas till stadsmiljön och är tydlig samtidigt som den inte dominerar i miljön. Antal stolpar bör begränsas och placeras konsekvent. Gatupratare ska ha ram nedtill.

Exempel på informationsskylt i A3-format kan väljas enligt principritingar, standarskylt framtagen i samarbete mellan Växjö kommun och Delta reklam.

Skyltar lek och aktivitetsplatser

Alla lek- och aktivitetsplatser ska utrustas med en skylt som beskriver platsens namn, adress, nummer till felanmälan på Växjö kommun och nummer att ringa vid olycka, på lekplatsskyltar ska en symbol med rökning förbjuden finnas. Skylt gällande lekplats ska följa standardskylt och tas fram i samråd med Växjö kommuns kommunikatörer projektvis. Skyltar gällande lekplatser monteras i standardfundament för 60 millimeter-rör.

Skylt gällande utegym ska följa standardskylt och tas fram i samråd med Växjö kommuns kommunikatörer projektvis.

Vid aktivitetsplatser och utegym ska också anges att träning sker på eget ansvar.

Senast uppdaterad: 21 december 2023