Principritningar

Här finns Växjö kommuns egna principritningar samlade.

Växjö kommuns principritningar ska användas när det är tillämpbart. Avsteg som görs ska dokumenteras, till exempel i ett projekteringsmötesprotokoll.

Observera att principritningarna är ett arbetsmaterial och måste kontrolleras mot beställarna för anpassning och utformning till olika situationer.

När produkter är angivna i handboken är det endast för exemplifiering för att beskriva vad som åsyftas och vad som finns i Växjö kommuns offentliga miljöer idag. Likvärdiga produkter kan i senare upphandlingsskede komma att användas.

Senast uppdaterad: 21 december 2023