Vatten och avlopp

Här ges förutsättningar för utformning av vatten och avlopp i Växjö kommun.

Informationen i handboken är tänkt att användas i projekteringsuppdrag men kan även vara vägledande i tidigare skeden och vid utförandet. Avsteg från branschstandard eller beskriven anvisning måste godkännas av ansvarig för respektive kompetensområde för att tillämpas.

När produkter är angivna i handboken är det endast för exemplifiering för att beskriva vad som åsyftas och vad som finns i Växjö kommuns offentliga miljöer idag. Likvärdiga produkter kan i senare upphandlingsskede komma att användas.

Teknisk beskrivning VA

Teknisk beskrivning finns framtagen för vatten och avlopp. Dokumentet beskriver bland annat materialval för vatten och avlopp utifrån koder i AMA.
Observera att ledningar med mera som ligger under skattekollektivets ansvar, till exempel rännstensbrunnar med tillhörande anordningsledningar, inte finns med i beskrivningen utan dessa beskrivs direkt i handboken.

Teknisk beskrivning VA version 2023-08-30 , 466 kB, öppnas i nytt fönster.

För att ta del av tidigare versioner av den tekniska beskrivingen vänligen kontakta VA-avdelningen, Växjö kommun.

Senast uppdaterad: 10 oktober 2023