Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Städning och sandupptagning

I centrala Växjö städar vi alla dagar i veckan med sopmaskin och manuell plockstädning. I villaområdena kör vi med sopmaskin tre gånger per år - vår, sommar och höst.

På våren, så snart vädret tillåter, sopar vi bort vinterns sand från gatorna i våra stadsdelar och tätorter.

Sandsopningen 2020

Körbanor

Alla körbanor inom samtliga bostadsområden är nästan klara. Det som återstår är sopa vid refuger och andra svåråtkomliga områden där det enbart är sopmaskinen för cykelbanor som kommer åt. Därför kan det finnas gator som inte är sopade.

Cykelbanor

Cykelvägarna i Centrum, Norr, Hov, Öster och Högstorp är klara.
Övriga cykelvägar sopas enligt turordningen som du kan se nedan.

När vi planerar för sandupptagningen tar vi fram en turordningslista som följer ett schema som rullar och varierar från år till år. Den stadsdel som ligger sist ett år blir först nästa år. Och den stadsdel som ligger först ett år blir nummer två nästa år. Detsamma gäller för tätorterna.

Cykelvägarna sopas i första hand. Tiderna kan komma att justeras då sandsopningen är väderberoende och kan försenas av kraftigt regn och kyla.

Sanden sopas upp i två steg. Först tar en lastbil tar upp det grova gruset. Någon dag därefter kommer en sopbil som dammsuger upp det finkorninga gruset. När vi är klara med en stadsdel eller tätort kan det hända att vi behöver komma tillbaka och sopa där vi tidigare inte kommit åt.

Turordning Växjö stad

 • Centrum
 • Norr
 • Hov
 • Högstorp
 • Öster
 • Teleborg och Vikaholm
 • Söder
 • Väster
 • Öjaby
 • Sandsbro
 • Hovshaga


Turordning tätorter

 • Lammhult
 • Rottne/Åby
 • Braås/Böksholm/Dädesjö/Brittatorp
 • Gemla/Öja
 • Furuby/Åryd
 • Tävelsås
 • Nöbbele/Ingelstad
 • Vederslöv
 • Dänningelanda

Cykelvägarna sopas i första hand. Tiderna kan komma att justeras då sandsopningen är väderberoende och kan försenas av kraftigt regn och kyla.

Så kan du hjälpa till

Om du bor i villa eller äger fastighet, hjälp gärna till genom att sopa ut sanden en bit från tomtgränsen. För att sandsopningen ska kunna göras på ett bra sätt är det viktigt att du följer parkeringsreglerna så att städfordon enkelt kan komma fram, både dag- och nattetid. Undvik att parkera på gatorna när sandsopning pågår i området.

I foldern "Du som är fastighetsägare i Växjö kommun" finns mer information om vilket ansvar du har för renhållning utanför din fastighet året runt. Du hittar den under rubriken Relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2020
Trafik och stadsplanering