Trafikbuller vid din fastighet

Växjö kommun har information om trafikbuller för fastigheter i Växjö tätort. Du söka upp din fastighet och se bullernivån utomhus vid fasaden i en särskild karta.

Alla fastigheter finns dock inte med. Om din fastighet inte finns med kan det bero på att ljudnivån inte är speciellt hög. Kartan är även begränsad till buller från vägtrafik från de större vägarna i tätorten. Buller från spårtrafik (tåg) finns inte med.

Vill du se en mer övergripande bild över bullernivåerna i Växjö tätort kan du titta i bullerkartan. , 14 MB.

Bidrag till åtgärder mot trafikbuller

Bidrag kan sökas av fastighetsägare vars bostadsfastighet exponeras för ljudnivåer på 60 dBA och däröver, dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad, från de vägar Växjö kommun ansvarar för. Du kan läsa mer om bidragen i dokumenten som ligger under Relaterade dokument.

Ordlista

  • dB decibel – enhet för ljudnivå
  • (A)- vägning används bland annat för trafikbuller och är ett försök att efterlikna örats uppfattning av olika frekvenser.
  • Dygnsekvivalent – förenklat: en typ av medelnivå under ett dygn.
  • Maximal ljudnivå – det högsta enskilda värdet under mätperioden.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021