Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Blomlådor

Fastighetsägare kan ansöka om att få placera ut blomlådor som en hastighetssänkande åtgärd på sin villagata.

Blomlådorna bekostas, ägs och sköts av de boende på gatan. Blomlådorna får endast stå ute under perioden 15 april till 15 november. Läs om riktlinjer för blomlådor i dokumenten under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan.

Krav för att få tillstånd

Förutsättningarna är bland annat att gatan är en låg- eller mellantrafikerad gata med utfarter från villor samt att lådorna kan placeras på ett sådant sätt att de fyller sin funktion.

75 procent av de boende längs med gatan ska ställa sig positiva till utplacering av blomlådor för att tillstånd ska kunna sökas. Detta görs genom en skriftlig namninsamling.

Avtal skrivs med kommunen

Ett avtal upprättas mellan kommunen och en kontaktperson som representerar gatan.

Som kontaktperson är man personligen ansvarig för att avtalet följs och att kontaktpersonen är anträffbar.

Kontaktpersonen är även personligen ansvarig för eventuella kostnader som kan uppkomma om väghållaren behöver vidta åtgärder i de fall avtal och riktlinjer inte följs.

Åtgärder som utförs faktureras kontaktpersonen i efterskott och kan innebära att lådorna forslas bort. Detta sker om de står trafikfarligt eller om brister inte åtgärdats efter påpekande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering