Mål och statistik

Under ett dygn i Växjö rör sig över 200 000 fordon. Det är lastbilar, bussar, bilar, cyklar med mera som kör på våra gator och vägar.

Växjö kommun arbetar för att öka trafiksäkerheten efter ett program som regeringen tagit fram. Detta program kallas för Nollvisionen.

Målet är att

  • minska antalet polisrapporterade olyckor med personskada med 10 procent årligen.
  • risken att dödas eller skadas i trafiken ska minska för alla trafikantgrupper.
  • risken att dödas eller skadas i trafiken ska minska i högre grad för de oskyddade trafikanterna.
  • barnens problem särskilt ska ses över.

Hållbart transportsystem

Växjö kommun har ett långsiktigt mål att bli en fossilbränslefri kommun. För att Växjös transportsystem ska bli mer hållbart kommer det att krävas en mängd olika åtgärder. Dessa åtgärder ger tillsammans positiva effekter, men också en ökad medvetenhet hos boende och verksamma i Växjö kommun. 

Cykelvägplan för Växjö kommun

Cykelstaden är ett av fem strategiområden som Växjö kommun valt att peka ut i arbetet med transportstrategin. Övriga strategiområden är samhällsplanering, utvecklad kollektivtrafik, hållbar biltrafik och företagens transporter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2021
Trafik och stadsplanering